Het gevoel van Organon

Blogs

29-10-2011  Organon nu

Het afgelopen jaar was Organon/ MSD veelvuldig in het nieuws. Voornamelijk door het grote aantal ontslagen dat was aangekondigd. De laatste tijd is het wat stil in media, wat eigenlijk wel opvallend is, want de reorganisaties gaan nog steeds voort. Binnenkort zullen medewerkers van de productie van grondstoffen (API) te horen krijgen of ze boventallig worden, maar de afgelopen tijd zijn er ook diverse reorganisaties bij ondersteunende diensten, communicatie, ICT, inkoop en dergelijke, doorgevoerd. Voor velen is het leed nog steeds gaande. Sommigen kunnen een nieuwe baan vinden, sommigen bij het life science park, anderen bij andere bedrijven. Er zijn best wel veel vacatures bij andere bedrijven, maar dat wil niet zeggen dat iedereen een passende baan kan vinden. Veel banen zijn elders in het land en dat betekent dan vaak een aanpassing van de woonsituatie. Dat dit in de huidige woonmarkt niet voor iedereen is weggelegd, mag wel duidelijk zijn. Ook hoor ik dat veel boventallige medewerkers maar tijdelijke baantjes aannemen om zo niet thuis te blijven zitten en in een werkritme te blijven zitten.

Anderzijds is MSD-Organon zelf ook nog op zoek naar gekwalificeerd personeel. Op de plekken waar is gereorganiseerd zijn nog steeds gaten in de organisaties en daardoor moeten anderen vaak een stapje extra doen. Die bereidheid is er wel, maar het vergroot ook de kansen op fouten en inefficiëntie. Dat wordt waarschijnlijk op de koop toegenomen. Maar gaat het nu slecht met het voormalige Organon? Op zich zeker niet, maar dat wil niet zeggen dat alle medewerkers nu met tevredenheid terugkijken of vooruitkijken op de doorgevoerde reorganisatie. Dat heeft mede te maken met de zogenaamde cultuurverandering die vanuit de VS op ons wordt uitgestort. Binnen de bedrijfspoort ben je onderworpen aan het Angelsaksische Model, terwijl je buiten de poort in een andere wereld komt. Dat is voor velen nog steeds enorm wennen. Maar het ziet er niet naar uit hier snel verandering zal komen. Begin deze maand was er een wereldwijde enquête, maar helaas is daar nog maar weinig van bekend gemaakt, net zoals er maar weinig bekend is gemaakt over de enquête die in mei onder medewerkers van productie is gehouden. Voor velen is het nog wennen aan het Merck Production System, wat uiteindelijk zal moeten leiden tot een efficiëntere productie (het zelfde of meer, met minder mensen).

Voor een goede bedrijfsvorming is betrokkenheid een belangrijke factor. De wijze waarop dat nu plaatsvindt stemt veel collega’s niet echt positief. Communicatie is belangrijk iets, maar daar valt ook wel iets op aan te merken. Van locatiemanager Pluijmen horen we maar heel weinig en ook van de tweede managers laag horen we maar weinig (er zit wel verschil tussen de verschillende bedrijfsonderdelen). Via de 'lijn' krijgen we wel informatie, maar de vraag is of dat altijd goed gaat, want over hoe meer schrijven informatie gaat, hoe onbetrouwbaarder die wordt (U kent dat wel als je een boodschap doorgeeft via 10 mensen, dan is aan het eind van de lijn de informatie deels verloren gegaan of zelfs heel anders). Toch gaan de zaken op zich goed achter de ‘blauwe wand’. Ook in de VS begint nu door te dringen dat er potentie in Oss zit en komt er ook geld naar Nederland voor nieuwe investeringen (en daarmee ook nieuwe werkgelegenheid). Opvallend blijft dat elke inspectie die er is, deze positief verloopt. Oss is dus op zich een betrouwbare site, maar of dat nu ligt aan de toegewijde medewerkers of aan een gedegen management, zal altijd wel een twistpunt blijven. Dat het soms in de kleine details zit, bleek wel uit een aantal klachten bij het jubilarissendiner. Dit diner wordt aangeboden aan jubilarissen binnen het bedrijf. Dit jaar was er nogal wat kritiek op kwaliteit en kwantiteit van de aangeboden maaltijd.

Voor veel mensen is de naam MSD nog steeds vaag. Als ik zeg dat ik voor MSD werk, dan word ik nog steeds vragend aangekeken, maar als ik de naam Organon noem, dan is er nog steeds een duidelijke vorm van herkenning. Overigens verdwijnt naam Organon voorlopig niet. De afgelopen tijd is er gekeken naar de juridische entiteiten. Daaruit is naar voren gekomen dat wat betreft de productie van de eindproducten (phamaceuticals) en de grondstoffen (API/ BT) de naam NV Organon behouden zal blijven. De naam Diosynth verdwijnt wel en wordt MSD API (daarvoor is zelfs een nieuwe website opgezet). De overige onderdelen vallen wel onder MSD. Ook Intervet (diergeneeskunde) valt onder MSD. Overigens zal in alle correspondentie wel de naam MSD worden gebruikt.

Ook wordt er nog steeds gepraat over een nieuwe CAO. Deze moet voor alle vestigingen van MSD in Nederland gelijk worden. Helaas horen we maar weinig over de voortgang. Wel zal er een nieuw belonings- en loopbaan systeem komen. Wat dat inhoud, moet nog duidelijk worden.

Hoewel er nog veel valt op te merken over de reorganisatie, zijn er op een aantal punten wel verbeteringen zichtbaar, maar er is er nog een lange weg te gaan. Voordat iedereen gewend is aan het Angelsaksische model, zal er nog wel een tijd verstrijken. Ook bij de doelstellingen van het Amerikaanse bedrijf zullen velen zich nog wel achter oren krappen. Het vertrouwen moet nog gewonnen worden en wat de veranderingen in de farmaceutische industrie wereldwijd nog allemaal meebrengt, is nog afwachten. In een snel veranderende wereld is niets zeker. Hoewel voor velen Organon niet meer bestaat, durf ik toch wel te stellen dat er nieuwe versie van Organon er nu wel in de maak is. Bij velen bestaat nog twijfel of de locatie Oss op termijn toch niet verdwijnt. Gezien de recente investeringen heb ik hoop dat Oss ooit weer wordt wat het ooit was.


bron:  Het gevoel van Organon | Auteur: Alfred Heeroma
Dit bericht is 5880 maal bekeken


Nog in te vullen