Het gevoel van Organon

Blogs

25-08-2010  Onbegrip

Vandaag (25 augustus) heeft het hoger management een mail gestuurd aan de medewerkers. Deze mail is met veel onbegrip ontvangen. Zoals bekend is zijn er veel medewerkers die duidelijk maken dat ze bezwaren hebben tegen huidige gang van zaken. Dit wordt niet alleen kenbaar gemaakt buiten het bedrijf, maar ook binnen het bedrijf. Op diverse plaatsen zijn er posters opgehangen en hangen op divers plaatsen de bekende T-shirts en artikelen die uit de media komen. Het hoger management heeft nu aangegeven deze vorm van protest niet meer mag. Als argument geven ze dat minister Van der Hoeven kennis heeft mogen nemen van deze actie en het uiten van deze actie vormen niet meer nodig is.

Het hoger management geeft aan begrip te hebben voor de woede en frustratie en dat er ook 'veel medewerkers zijn die de (teksten op) de posters niet gepast vinden omdat zij bij MSD werken en dat plezierig vinden.' Ik heb echter vandaag geen enkele collega gehoord die begrip had voor deze mail en velen zijn alleen maar meer gesterkt in hun woede en frustratie. Blijkbaar heeft het hoger management dus niet door hoe diep de pijn zit die velen ervaren.

Het hoger management beroept zich er op dat er 'een beleid is dat aangeeft dat medewerkers niet ongevraagd van alles mogen ophangen in de gebouwen en dat geldt ook in de huidige situatie.' Ik kreeg vandaag al een reactie waarin een collega zich afvroeg hoe het zit met het recht op meningsuiting.

Natuurlijk mag een management regels uitvaren waar medewerkers zich aan houden. Dat is goed want anders zou er een wanorde ontstaan. Maar blijkbaar beseft het hogere management zich niet dat situatie die nu is ontstaan niet is veroorzaakt door de medewerkers, maar door het management zelf. Het management is er voor om te zorgen dat een bedrijf goed loopt en daarvoor moet dan ook draagvlak worden gecreƫerd. Blijkbaar ziet het management wel dat er een draagvlak is, maar ik ben het nog maar amper tegengekomen. De communicatie is uitermate beroerd en er worden maatregelen afgekondigd zonder dat er een goede onderbouwing is. Het lijkt er op dat ze de medewerkers monddood willen maken.

Wie in Oss gaat rondkijken, zal er achter een flink aantal ramen de posters zien en ook de dagelijkse wandeltochten van het bedrijf en het gemeentehuis gaan gewoon door. Het vermoeden bestaat dat het management tot deze maatregel is overgegaan, omdat over een paar weken CEO Clarck van Merck & Co op bezoek komt en ze binnen het bedrijf zo min mogelijk protesten zichtbaar willen hebben. Met de mail van vandaag vrees ik dat juist het tegenovergestelde wordt bereikt. Werken voor Organon beschouwen velen nog als een voorrecht, het werken voor MSD wordt door velen toch als minder beschouwd. Overigens zijn op diverse plekken de posters en andere protestvormen wel verwijderd, zo zijn de medewerkers dan ook wel weer. Blijkbaar denkt het management dat door het weghalen van de protestvormen, de onrust en onvrede weg zal gaan, symboolpolitiek dus.

Er is vaak gezegd dat als je meewerkt er nieuwe kansen ontstaan. Maar de enige beloning tot nu toe is dat er minder mensen werken bij het bedrijf en dat er in de toekomst alleen maar minder kansen zijn.

De reactie van de minister was in ieder geval positiever: "Organon is een prachtbedrijf, met een lange traditie. De kennis en productie die daar nu voorhanden is, verdient het om op welke manier dan ook voor Nederland behouden te blijven. Behoud ervan kan mogelijkheden bieden voor een verdere ontwikkeling van de Nederlandse kennis economie op het vlak van life sciences en health."

Het zou fijn zijn als het hoger management dit ook eens tegen het personeel zou zeggen, want bij velen is nu het gevoel dat het hoger management er nu alleen maar op uit is hun eigen positie te kunnen behouden, maar het enige wat het management gezegd zou hebben, moeten we via de media vernemen.

De minister gaf aan dat ze heeft ervaren dat medewerkers betrokken zijn en ook dat het goed zou zijn als de ondernemingsraad direct contact houdt met haar. Ze heeft ook ervaren dat er onrust is onder medewerkers, maar dat ze die niet kan wegnemen. Onrust is er zeker, nu maar wachten tot iemand eens echt die onrust kan wegnemen, want dat de meeste medewerkers houden van hun vak. Het is te hopen dat het hoger management dit begrijpt en daar ook begrip voor heeft. Met de mail van vandaag hebben ze in ieder geval geen begrip getoond.

Naschrift:
De achterliggende gedachte om de 'wildplakkerij' te berperken is dat er een kans bestaat op brandgevaar. Daarom geldt dat voor het plakken posters en dergelijke toestemming moet zijn. Op zich begrijpelijk, maar dan had het hoger management dit niet moeten richten op alleen de actieposters, maar op alle posters. In mijn optiek een onhandige vorm van communicatie. Op andere websites is gesuggereerd dat er sprake is van censuur, maar die stelling is wel erg overtrokken, want het gaat alleen om een beperking binnen de gebouwen. Protesten buiten het terrein zijn gewoon toegestaan. Ik wil daarmee de mail niet goedpraten, maar wel nuanceren.

Ook is in de media aangegeven dat het personeel woedend is. Dat zal zeker voor een aantal medewerkers gelden, maar lang niet voor iedereen. In het algemeen geldt het personeel teleurgesteld, maar strijdvaardig is en de support van derden (buiten het bedrijf) zeer wordt gewaardeerd en een steun in de rug is.

De PR afdeling van Organon heeft aangegeven dat er geen bezoek van CEO Richard Clarck staat gepland. Dit bericht deed de ronde, maar blijkt niet waar te zijn. Dat is wel jammer, want ik ben best benieuwd naar zijn beweegredenen.


bron:  Het gevoel van Organon | Auteur: Alfred Heeroma
Dit bericht is 1984 maal bekeken


Nog in te vullen