Het gevoel van Organon

Blogs

06-10-2010  Het leven gaat door

Nu het wat stiller is rondom MSD-Organon, zou je kunnen denken dat medewerkers zich neer hebben gelegd bij de situatie. Niets is minder waar, maar op dit moment is niet zoveel om roering over te maken. Nog steeds lopen elke dag een aantal medewerkers van het bedrijf naar het gemeentehuis in Oss en in de Osse binnenstad zie je achter veel ramen van winkels en restaurants de mededeling dat het verlies van banen ook de middenstand treft.

Op dit moment wordt er onderzocht wat er voor toekomstscenario's zijn, maar daar kan niets over worden gezegd, zolang er nog niets concreets is. De minister van Economische Zaken is in de afgelopen periode door diverse personen en partijen vanuit het bedrijfsleven en de wetenschap benaderd met ideeën en suggesties voor plannen op het gebied van life sciences en health. Van der Hoeven: "Verder zijn er gesprekken geweest met stakeholders als de VNCI, Nefarma en de Regiegroep Chemie over alternatieve mogelijkheden voor de huidige activiteiten van Organon. Relevante suggesties worden waar mogelijk en gewenst doorgespeeld naar de lopende trajecten." Het doel van deze trajecten is economische activiteiten op te zetten of te continueren en daarmee kennis, productie en werkgelegenheid zo veel mogelijk te behouden.

Voor de medewerkers zit er niets anders op dan gewoon hun werk te doen, want dat moet ook gewoon doorgaan. Op zich is er nog genoeg te doen en anders zorgt de ‘andere manier van werken’ wel voor werk. Merck & Co is nu eenmaal een Amerikaans bedrijf en dat werkt anders. Veel van die methodieken moeten ingevoerd worden en dat gaat niet altijd van harte. Soms heb ik wel eens het gevoel dat men teveel nadruk legt op de invoer van die methodieken en te weinig op wat dit bedrijf echt zou moeten doen: produceren en verkopen. Uiteindelijk moeten die nieuwe methodieken leiden tot meer efficiëntie en daardoor tot een betere en snellere productie en verkoop (en natuurlijk minder personeel). Maar verandering kost tijd en tijd is geld. Dus lijkt het er op dat men er voor heeft gekozen de nieuwe methodieken zo snel mogelijk in te voeren. Dat vraagt veel van de medewerkers en niet iedereen kan daar even goed mee omgaan. Of het management daar oog voor heeft is moeilijk te bepalen. En wat wordt het als het Organon in andere handen komt, moeten we dan weer op een andere manier gaan werken?

Vandaag werd ook bekend dat Merck & Co $ 30 miljoen gaat investeren in de fabriek op de Geer. Hier worden biochemische grondstoffen gemaakt. Biochemie wordt gezien als de toekomst van de farmacie, maar de 'conventionele' farmacie is nog lang niet uitgeteld, al willen sommigen ons dit doen geloven. De investering leidt overigens niet tot meer banen.

Dat het leven ook doorgaat blijkt wel in Apeldoorn. Daar is de grond waarop de fabrieken van Diosynth staan, afgelopen vrijdag verkocht aan die gemeente. De fabriek in Apeldoorn wordt gesloten.

Zolang het stil is rondom Organon, zie je wel steeds meer opinie stukken verschijnen. De meest in het oog springende zal ik hier op de site plaatsen onder 'nieuws'.


bron:  Het gevoel van Organon | Auteur: Alfred Heeroma
Dit bericht is 2176 maal bekeken


Nog in te vullen