Het gevoel van Organon

Blogs

08-10-2010  Ontwikkelingen rond MSD/Organon Oss

Op dit moment wordt er stevig doorgewerkt om er voor te zorgen dat er voor Oss en de mensen van MSD oplossingen komen. Vanaf mijn vakantieadres volg ik de ontwikkelingen rond MSD Oss op de voet. Ook nu heb ik regelmatig contact met de betrokken provinciemedewerkers, de Commissaris van de Koningin en het Ministerie EZ. Het is nodig – voor de economie in het algemeen en het personeel van MSD in het bijzonder - dat we het doel voor ogen blijven houden en de juiste kennis en expertise daarbij betrekken.

En het doel was om de kennis, innovatie en werkgelegenheid in de regio te behouden. Er is een Taskforce, die de mogelijkheden en haalbaarheid van een Life Science Business Park onderzoekt (olv MSD) en een Taskforce Werkgelegenheid (olv provincie) die het personeel van werk naar werk begeleidt. Uitgangspunten voor de Taskforce Life Science zijn de kennis, kunde en faciliteiten die er nu al in Oss zijn. Organon/MSD is immers sterk verankerd in Oss: er staan fysieke R&Dfaciliteiten, er is een netwerk van (toeleverende) bedrijven en samenwerkende universiteiten. Samenwerking met partijen in Zuid-Nederland, maar ook met universiteiten en partners elders in Nederland, is dus zeker niet uitgesloten. In deze digitale tijd hoeft samenwerking overigens niet te betekenen dat je fysiek op dezelfde plek zit. In december verwachten we de eerste resultaten uit deze Taskforce.

Wij willen ons ervan vergewissen dat alle kennis en expertise betrokken wordt bij de verdere ontwikkelingen. Dit betekent dat we kennis en advies inwinnen van deskundigen op het gebied van Life science en pharma, innovatie en van het bedrijf zelf. En het is van belang dat het bedrijfsleven hier een businesscase inziet en een groot internationaal bedrijf trekker is: MSD wil dit zijn en is als eerste aan zet.

Lily Jacobs is lid van het college van geduputeerde staten in Noord Brabant


bron:  Provincie Noord Brabant | Auteur: Lily Jacobs
Dit bericht is 2068 maal bekeken


Nog in te vullen