Het gevoel van Organon

Blogs

06-11-2010  De toekomst van Organon

Het farmaceutische bedrijf Organon heeft de afgelopen jaren veel moeten ondergaan. Na 84 jaar min of meer zelfstandig te hebben bestaan, werd ze in 2007 door AKZO Nobel (waar het onderdeel van uitmaakte) verkocht aan het Amerikaanse Schering Plough. Dat was al een schrok, maar het leek er op dat Organon wel als een soort zelfstandige onderneming kon doorgaan. Zolang ze maar aan de wensen van de nieuwe Amerikaanse eigenaar voldeden, was er weinig aan de hand. Dat veranderde toen Schering Plough in 2009 opging in het Amerikaanse Merck & Co (in Europa operend als MSD). De nieuwe eigenaar maakt 8 juli van dit jaar wel stevig in te grijpen in Organon.

Zo wilde Merck & Co de onderzoeks- en ontwikkelingsafdeling (MRL) naar Amerika verplaatsen en alleen de productie afdeling in Oss laten, al zou ook daar stevig worden ingegrepen. Het kwam voor vriend en vijand als een donderslag bij heldere hemel en protest van de werknemers was het gevolg. Dat had de Amerikaanse eigenaar waarschijnlijk niet verwacht. In de OR informatie (een blad voor Ondernemingsraden in Nederland) van november 2010 begint een artikel over deze zaak als volgt:

'Verbazingwekkend, maar ook typisch Amerikaans dat een groot farmaceutisch en beursgenoteerd concern als Merck & Co dacht dat je aan een Nederlandse OR makkelijk voorbij kunt gaan. Het wordt als een formeel vehikel gezien, niet als een orgaan dat je bewust inhoudelijk moet informeren. Dan is het natuurlijk schrikken van de negatieve publiciteit vanwege een dreigend juridisch conflict'

Uiteindelijk werd overeengekomen, nota bene op de dag dat deze zaak bij raadkamer zou dienen, besloten dat alle partijen aan tafel zouden gaan zitten en bekijken wat de mogelijkheden zijn voor Organon. Merck & Co kon niet anders, want zowel de Raad van Commissarissen als de OR hadden aangegeven niet in te willen stemmen met het aangekondigde ontslag van 2175 medewerkers. Samen met de vakbonden zijn de partijen op zoek naar een oplossing. Dit gebeurt in het diepste geheim en personeel is daarmee voorlopig tot rust gekomen. Alleen de dagelijkse tochten van 'Het Gezicht Van Organon' van het bedrijf in Oss naar het gemeentehuis Oss zijn nog een uiting van protest.

Merck & Co wil MRL verplaatsen naar de VS. De achterliggende reden daarvoor is nog onduidelijk, afgezien dat er een centralisatie zal plaatsvinden. OR voorzitter Nicole van Straten in OR informatie: "Als het meeste onderzoekswerk straks in Amerika gedaan wordt, is dat niet goedkoper dan in Nederland". De grote farmaceutische bedrijven zijn de afgelopen jaren er niet in geslaagd om voldoende blockbusters (medicijnen die meer dan $ 1 miljard per jaar opleveren) te ontwikkelen. Slechts door het opkopen van andere farmaceutische bedrijven, kunnen de grote farmaceuten der aarden overleven, maar dat is natuurlijk geen oplossing. De vraag is natuurlijk of het niet verstandiger is op meer kleine producten in te zetten. Wie kijkt naar de pijplijn van Merck & Co, ziet het trieste beeld. Er zijn ongeveer 12 nieuwe producten die in fase III zitten, de rest zijn producten die al wel op de markt zijn, maar nog niet overal geregistreerd. Fase III wil zeggen dat er nog onderzoek gaande is en het dus nog altijd mogelijk dat een dergelijk medicijn de markt niet haalt. Dat geldt nog veel sterker voor producten die in fase II zitten. En veel van die producten die op de lijst staan zijn verkregen door het opkopen van pijplijnen (lees andere farmaceutische bedrijven).

Merck & Co wil duidelijk wel inzetten om de productie in Oss te bewaren. Toch wil ze daar in snijden, maar ook dat blijkt toch niet zo'n goed idee. Merck & Co heeft zo haar eigen kwaliteitsnorm wat betreft productie locaties. Door die normen zijn er al een productie locaties in Europa (voormalige OBS sites) op non actief gesteld en de vraag is of dat nog hersteld kan worden. Een opsteker voor Oss is dat deze week een inspectie van de Nederlandse IGZ (Inspectie Gezondheidszorg) deze week geen enkele observatie had over de nieuwe productielocatie in Oss ten aanzien aseptische (steriele injectie) preparaten. Dergelijke inspecties zijn normaal, want de overheid moet toezien dat bedrijven zich aan de regels blijft houden. Een enorme opsteker voor Oss. Al eerder heeft Merck & Co aangekondigd $ 30 miljoen te investeren in de productie van biotech grondstoffen in Oss. Blijkbaar heeft Oss dus wel heel wat te bieden op productievlak, al zijn ook daar nog verbeteringen nodig.

De OR, Raad van Commissarissen en de vakbonden hebben natuurlijk de wens om ook MRL te behouden in Oss. Die wens botst dus met die van Merck & Co en zal waarschijnlijk ook als een twistpunt op tafel blijven liggen. Het gevolg is dat de medewerkers van MRL in Oss het vertrouwen in het moederbedrijf behoorlijk hebben verloren, zeker om dat Merck & Co gewoon doorgaat met haar plannen en niet wacht tot er voor het eind van het jaar een businessplan ligt. Ook dat is blijkbaar Amerikaans, wel onderhandelen, maar dan toch gewoon doorgaan met wat je wilt.

Daarmee heeft Merck & Co veel krediet verloren onder de werknemers in Oss. Er is in feite een vertrouwenscrisis. Of die valt te herstellen is nog maar de vraag. Het is dan ook niet vreemd dat de OR inzet op een verkoop aan een ander bedrijf dat wel vertrouwen heeft in de activiteiten in Oss. Merck & Co wil alleen meewerken aan een soort life science park, waar kleine bedrijven de kans krijgen producten te ontwikkelen die dan 'verkocht' kunnen worden aan de grote farmaceutische bedrijven. In feite creƫert MSD daarmee een soort onderzoekscentrum waar ze zelf maar weinig geld aan kwijt is. Belangstelling voor dit science park is er genoeg, maar zal zeker geen ruimte bieden voor de 1100 MRL medewerkers die dreigen te worden ontslagen.

De vraag is of de productie poot wel zonder de onderzoeks- en ontwikkelingsafdeling kan. Als productie site moet je ook een aanvoer hebben van nieuwe producten. Die zou dus in de toekomst uit de VS moeten komen en dat is toch wel een enorme afstand (niet alleen geometrisch, maar ook in wijze ontwikkeling).

Hoewel alles in het geheim wordt onderhandeld, zijn de activiteiten die Merck & Co doorzet zorgelijk. Alle servers (waar dus alle processen voor Oss op plaatsvinden) zijn nu bijna allemaal verplaatst naar de VS, dat geldt ook voor een aantal registratiedossiers, tijdelijke krachten worden niet meer vervangen, wat zelfs de voortgang op sommige plekken in gevaar brengt en nu heeft ze ook nog inspectie aangekondigd in december. Waarom zou je een inspectie in je eigen bedrijf houden (op zich een goede zaak) als je van plan bent dit bedrijf te verkopen. De verkooporganisatie is al helemaal opgedoekt en aantal andere ondersteunende diensten zijn ook al verplaatst naar het buitenland. Het zijn allemaal signalen die medewerkers aan het twijfelen brengen.

We moeten als medewerkers nog 2 maanden geduld hebben. Mochten de onderhandelingen uiteindelijk geen bevredigende resultaten opleveren, dan zal alles weer terug zijn bij de situatie zoals die begin september was. Medewerkers zullen weer de straat op gaan en waarschijnlijk zal de zaak dan alsnog bij de rechter terecht komen. Het artikel in het Brabants Dagblad van vandaag,/a> geeft ook te denken: 'Rob Prins gaf tijdens het afscheids-interview als voorzitter van de Osse Industriƫle Kring (OIK) in het Brabants Dagblad een voorzet. De gemeente moet zijn beleid ten gunste van het midden- en kleinbedrijf wijzigen. Het is namelijk een utopie dat zich nog een grote multinational - waar veel Ossenaren werk gaan vinden - in de stad vestigt. Komt er al een aansprekende onderneming, zoals Heineken op Vorstengrafdonk, dan gaat het hooguit nog om zo'n 150 medewerkers.' Rob Prins, een voormalig bestuurder bij Organon voorziet blijkbaar ook een inkrimp van Organon, nu nog de enige onderneming in Oss met meer dan 1000 medewerkers.

De toekomst zal het moeten leren.


bron: 
Het gevoel van Organon | Auteur: Alfred Heeroma
Dit bericht is 2523 maal bekeken


Nog in te vullen