Het gevoel van Organon

Blogs

17-01-2011  Personeel buitenspel?

Het is al geruime tijd stil rondom de ontwikkelingen omtrent Organon. Het is niet zo dat er niets gebeurt. Zo werd eerder deze maand al de hoofdlijn van de reorganisatie binnen Productie Organon Oss bekend gemaakt. Komende donderdag krijgt het personeel de invulling daarvan te horen. De hoofdlijnen zijn ondertussen door de Ondernemingsraad (OR) goedgekeurd, met enkele voorwaarden. Helaas laat de OR maar weinig van zich horen richting het personeel. Je zou toch denken dat ze het personeel vertegenwoordigen en dat ze ook het personeel raadplegen en informeren over de stand van zaken, maar de mededelingen zijn erg algemeen of ontbreken.

Ook wordt er nog steeds gesproken over een mogelijke overname. Dit gebeurt in het geheim en ook hier kan het personeel maar weinig hun mening laten horen. Dat geldt ook voor het oprichten van een eventuele Life Sciences Park. Je kunt dan vrezen dat bij een eventueel akkoord de OR amper een weerwoord kan laten horen. Het personeel werkt gewoon door, maar de ingrepen van MSD tot nu toe lijken nog veel op te leveren. Wel verlopen inspecties die bij het bedrijf plaatsvinden positief. In de afgelopen maanden zijn er meerdere inspecties geweest en die zijn allen met een beoordeling 'goed' gekomen, wat dus betekent dat het bedrijf volgens de regels werkt.

Verder is ook medegedeeld dat de Centrale Ondernemingsraad (COR) per 1 januari opgeheven. In de COR zat ook Intervet. Deze wordt binnenkort juridisch afgescheiden van Organon Biosciences (OBS). De verantwoordelijkheden zijn overgeheveld naar de Organon Ondernemingsraad.

CEO Frazier van Merck & Co liet in zijn nieuwjaarsmededeling weten dat het bedrijf zich blijft inzetten innovatieve medicijnen waarbij de consument centraal moet staan. Hij gaf ook aan de overheden steeds meer eisen stellen aan (innovatieve) medicijnen en dat het bedrijf zich daar op in moet stellen. Volgens hem haken veel bedrijven af voor wat betreft innovatieve medicijnen, maar hij wil dat Merck & Co/ MSD zich er wel voor inzet. Ook de veranderingen in de gezondheidszorg moet de volle aandacht hebben.

Hij riep het personeel dan ook op om te blijven geloven in de ingeslagen weg en het succes dat daarmee kan worden bereikt. Ook riep hij het personeel op om kritisch te zijn en zo processen te verbeteren en te vereenvoudigen.

Willie Deese, De baas van de wereldwijde productie (MMD) was bij zijn terugblik ook positief. Hij was zeer tevreden over het samengaan van Schering Plough en Merck & CO. Er zijn nu 90 productie locaties en dat brengt ook meer flexibiliteit met zich mee. Ook de snelle uitrol van het Merck Production System stemde hem positief. Ook de registratie van nieuwe medicijnen ligt op schema.

In een vooruitblik naar 2011 riep hij medewerkers (vooral het hogere personeel) om de kennis over de meest verkopende medicijnen te verbeteren. Dat geldt ook voor alle processen om die medicijnen te produceren. Ook wil hij dat de klant tevredenheid verbetert.

Er wordt aan de ene kant veel gevraagd van het personeel, maar het is voor velen nog onduidelijk hoe ze daar zelf invloed op kunnen hebben. Hoewel er van alle kanten initiatieven worden ontwikkeld om de processen inzichtelijk te maken, is het nog wel veel vaak zaak van het hogere personeel. Het gevoel onder het personeel is nog verdeeld. De productie is voor dit jaar hoger geschat en biedt dus perspectieven, maar bij de research is er alleen maar onzekerheid. Het gevoel binnen het bedrijf is dus nogal tegenstrijdig. Ook is het dus voor velen nog niet goed duidelijk welke rol zij kunnen spelen in het hele proces en op sommige punten lijkt het personeel nogal buitenspel te staan.


bron:  Het gevoel van Organon | Auteur: Alfred Heeroma
Dit bericht is 2550 maal bekeken


Nog in te vullen