Het gevoel van Organon

Blogs

20-01-2011  "Het moet in de genen zitten"

Vandaag (donderdag) werden medewerkers van Pharmaceutical Organon Oss (POO; productie eindproducten) geïnformeerd over de reorganisatie. In hoofdlijn komt het er op neer dat functie omschrijvingen tussen de verschillende afdelingen gelijkwaardig wordt en ook de structuur. Er zijn nu ruim 300 functie omschrijvingen en dat moet terug naar ruim 50. In deze nieuwe structuur is ruimte voor 720 medewerkers. Hierdoor worden 220 medewerkers boventallig. Wel ontstaan er ruim 50 vacatures waarop deze medewerkers met voorrang kunnen solliciteren. Men wordt boventallig als men nu een functie bekleedt die niet in de nieuwe structuur is terug te vinden. Uiteindelijk is er voor 175 medewerkers geen plaats meer en die kunnen gebruik maken van het sociaal plan.

Deze reorganisatie staat formeel los van het zogenaamde Business Development. Dit laatste is het onderzoek of Organon of onderdelen daarvan verkocht kunnen worden of dat men toch door gaat met de op 8 juli 2010 voorgenomen ontslag van 2175 medewerkers. Hier wordt op 15 februari meer over bekend gemaakt. In de praktijk zijn er van de 2175 medewerkers er al een behoorlijk aantal vertrokken en waarvan de posities niet meer zijn ingevuld. Dat betekent wel dat de medewerkers die er nog wel zijn deze 'gaten' moeten opvullen.

Ook bij POO zijn er al een behoorlijk aantal medewerkers weg. Hierdoor is het aantal van 175 ontslagen lager dan in juli 2010 werd aangekondigd. Bovendien is er een toename van het volume van de productie.

De aangekondigde reorganisatie maakt onderdeel uit van het zogenaamde MPS/lean project. Dit beoogt kosten te besparen door efficiënter te werken. Cees Mens, Senior Director of Operations, gaf desgevraagd aan dat de gekozen organisatiemodel een beproefd model is dat ook bij andere bedrijven succesvol is. Hij wil dat POO als een team gaat werken en dat moet in de genen van de medewerkers gaan zitten. Dat is nog lang niet het geval bij veel medewerkers.

Moederbedrijf Merck & Co geeft al langere tijd aan dat ze het beste farmaceutische bedrijf willen zijn. Cees Mens gaf desgevraagd aan wat dit betekent. Het bedrijf dient zich aan de regels te houden of te wel Compliance. Die regelgeving wordt steeds ingewikkelder omdat de overheden steeds meer eisen stelt. Hiermee moet de kwaliteit en betrouwbaarheid van medicijnen worden vergroot. Verder gaf hij aan dat het bedrijf ook snel en betrouwbaar haar producten moet leveren en daarmee aan klantenbinding moet doen. Dat geldt niet alleen voor de groothandels, maar ook voor de gebruikers. Dus de zogenaamde Supply moet ook beter. Ook gaf Mens aan dat stilstaan betekent dat je je uit de markt prijst, dus je moet jezelf steeds verbeteren.

Hoewel pas na een positief advies van de Ondernemingsraad zal vanaf 16 februari bekend worden wie geplaatst wordt in de nieuwe structuur en wie boventallig wordt. Deze datum is 1 dag nadat het Business Development bekend is geworden. Mocht Organon toch verkocht worden, dan is het aan de nieuwe eigenaar om te bepalen of ze deze structuur overneemt. Als de reorganisatie doorgaat, dan zal vanaf 16 mei deze worden ingevoerd. Medewerkers werden daarom opgeroepen om de laatste 2 weken van februari geen verlof/ vakantie op te nemen en ook niet in mei en juni. Bovendien worden, met name voor productie en verpakking, 2 periodes van 2 weken aangewezen waarop collectief verlof/ vakantie moet worden opgenomen.

Tijdens de voorlichting waren er diverse vragen van medewerkers. Een aantal vragen ging over de onzichtbaarheid van huidige functies in de nieuwe structuur. Morgen (vrijdag) zal bij diverse afdelingen een verdere toelichting worden gegeven. Er is ook duidelijk gesteld dat het alleen om functies gaat, maar niet de gevolgen voor de individuele medewerkers. Dat gebeurt dus pas vanaf 16 februari.

De Ondernemingsraad is al langer betrokken bij deze reorganisatie. Ze gaan de komende weken gesprekken aan met medewerkers om te horen hoe die over de plannen denken en om aanvullende ideeën aan te horen.

Er blijft nog een bepaalde onzekerheid bij de medewerkers. De noodzaak van de reorganisatie wordt door de meeste medewerkers wel begrepen, maar het is de vraag hoe lang het nog duurt voordat de nieuwe structuur echt in de genen gaat zitten.


bron:  Het gevoel van Organon | Auteur: Alfred Heeroma
Dit bericht is 3592 maal bekeken


Nog in te vullen