Het gevoel van Organon

Blogs

04-03-2011  People management

Vandaag diende het kort geding van de OR, RvC en bonden tegen Merck. Het werd een wellis, nietes spelletje dat ruim 6 uur duurde. Zelf was ik niet bij de rechtszaak, maar via twitter en andere media was de hele middag te volgen wat er zich afspeelde. De belangstelling van lokale en zelfs landelijke media is natuurlijk hartverwarmend en zeker een steun voor de medewerkers, maar helpt dat tegen een zich wel zeer zakelijk opstellende Merck & Co.

Een van de spandoeken die de medewerkers meedroegen naar Amsterdam bevatte de tekst 'this is about people' en inderdaad daar gaat het om, maar niet bij het Amerikaanse bedrijf. Daar gaat het alleen maar om geld. Ze gaven aan dat het sluiten van de onderzoeksafdeling goedkoper is dan verkopen. Een uiterst dubieus standpunt, want voor wie is het goedkoper? Voor Merck & Co misschien, al twijfel ik daar ook wel aan. Om maar eens uit te gaan van sluiting van MRL en het boventallig verklaren van 1000 medewerkers die gemiddeld 10 jaar werken en € 3500 per maand verdienen (maar waarschijnlijk meer), kom je alleen daar al op een kostenpost van € 35 miljoen. Dan heb ik het nog niet over de afschrijving van gebouwen, apparatuur en niet afgeronde onderzoeken. Maar goed, ik kan daar geen inschatting van maken of sluiting echt meer kost dan verkoop, maar daar gaat het niet om. Wakkie, de advocaat van de OR en RvC, gaf aan dat er wel degelijk een serieus aanbod was, sterker nog, er waren zelfs 3 overname kandidaten die dus wel iets zien in Organon. Het enige waarop Merck & Co het liet afketsen waren de financiën en de banengarantie.

Organon was een goed lopend bedrijf totdat het uit Nederlandse handen in de handen van de Amerikanen viel. Toen werd het een speelbal, waar het meer ging om de financiële waarde dan om de humane waarden. Merck wist dat ze met Organon een bedrijf in handen kreeg dat zich richt op vrouwen gezondheid, maar Merck blijkt daar dus nu maar minimaal interesse in te hebben. Biochemie is immers de toekomst. Maar dat Organon zich ook op andere gebieden aan het ontwikkelen was, blijkt ook amper ter zake te doen. Zo werd het product Bridion (een middel om patiënten sneller uit een spierverslapping bij operaties te krijgen na een operatie) door specialisten benoemd tot de beste 'uitvinding' op het gebied van anesthesie in 20 jaar. Dat het product in de VS niet werd geregistreerd riep toen veel verbazing op, omdat er bijna geen anesthesist te vinden was die het middel slecht vond.

Ook anti conceptie op basis van polymeren (Implanon, Nuvaring) werd zeer positief ontvangen. En zo was Organon op meerdere gebieden bezig alternatieven te vinden voor bestaande medicatie en daarnaast ook op het gebied biochemie (het bedrijf heet niet voor niets de laatste jaren Organon Biosciences).

Maar al die ontwikkelingen, die door de mensen van Organon werden gedaan, blijken nu niets meer waard, zelfs niet om te verkopen aan een partij die wel heil ziet in die producten. Hoe kun je mensen zo in het gezicht slaan. Als ze al weten wat People Management is in de VS, dan is het heel iets anders dan Europa. De onlangs geïntroduceerde nieuwe bedrijfstekst is 'be well', maar dat geldt niet voor de eigen medewerkers. De rechtszaak kun je als uiterst teleurstellend beschouwen. Eerst 8 maanden medewerkers zo in onzekerheid houden en dan met dergelijke statements komen. Zelfs als ze waar zijn, dan kun je je afvragen of je het zo moet brengen. Het bedrijf is alleen nog maar een 'economische waarde'. Nu zegt men mij wel dat dit is hoe de wereld in elkaar zit en als je daar niet in mee kan, dan moet je uit die wereld stappen. Dat zal dan wel zo zijn, maar dat iets zo is, wil niet zeggen dat je het ook moet accepteren. Tegen een overheid kun je in het geweer komen, maar tegen het bedrijfsleven niet. Dat valt nog maar te bezien. Al eerder werd het idee op tafel gelegd om Organon helemaal plat te leggen en als je niets te verliezen hebt, dan is dat nog niets eens zo'n slecht idee. Blijkbaar zijn de 'Amerikanen' alleen gevoelig als het hun in de portemonnee raakt. Zover is het nog niet. Eerst moeten we de uitspraak van de rechtbank op 11 maart afwachten en dan is er ook nog een zaak bij de ondernemingskamer op 24 maart. Het vervelende is dat de OR op dit moment al een adviesaanvraag heeft liggen voor de reorganisatie bij productie en daar dus waarschijnlijk over een paar weken ook plan B bij komt. Het is ook voor het personeel niet duidelijk hoe de OR daar mee om kan gaan, want als je nog bezig bent met processen bij de rechtbank, hoe kun je dan intussen adviezen geven over reorganisaties. Bij die adviezen is zowel het bedrijfsbelang als het personeelsbelang van belang. Hoe kun je daar onder deze omstandigheden nog een gebalanceerde afweging in maken. Ik wens de OR daar veel sterkte mee.

Ook is dank verschuldigd aan de lokale bevolking van Oss en omgeving. Eerder lieten ondernemers hun solidariteit blijken en vandaag lieten Raad van Kerken en de Titus Brandsma Parochie in Oss hun steun blijken. De kerkklokken werden geluid en Theo Breuring van de Raad van Kerken zei: "De mens moet weer centaal komen te staan, in plaats van het economisch belang van een paar aandeelhouders." De voorzitter van de Raad van Kerken Jan van Drie zei: "Solidariteit is het cement van de samenleving. Dat cement brokkelt van de muren: mensen worden op gruwelijke wijze op straat gezet." Het zijn woorden die ik van harte ondersteun, maar het zou beter zijn als heel Nederland zich eens van die kant liet horen. Een overheid die 'predikt' dat Nederland weer leefbaarder moet worden, moet dat niet alleen richten op de veiligheid, maar op alles wat de samenleving op de been houdt. In plaats van als een schoothondje mee te lopen, zou het de overheid sieren eens krachtig signaal naar het bedrijfsleven af te geven. Ze praten al jaren over de bonussen bij banken, geven bedrijven verkeerde signalen zoals het (niet) hanteren van dwangsommen en dergelijke.

Gelukkig zijn er ook veel bedrijven die wel hun maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen, vaak gestuurd door medewerkers van die bedrijven zelf, ook binnen MSD Nederland. Maar de topmanagers verschuilen zich achter de enorme concurrentie. Dat is schijn, want een goed product verkoopt zichzelf. En in plaats van zich te richten op producten waar iedereen zich op richt, zou Merck & Co zich ook kunnen richten op producten waar anderen zich niet op richten. Dan heb je geen concurrentie. Het gaat inderdaad om mensen.

Links naar sites die vandaag berichten over de rechtszaak:
Kliknieuws Oss
twitter d-tv
D-tv>
Omroep Brabant
Radio 1
bron:  Het gevoel van Organon | Auteur: Alfred Heeroma
Dit bericht is 2569 maal bekeken


Nog in te vullen