Het gevoel van Organon

Blogs

08-03-2011  Waarheid in de mist

George W. Merck (1950) zei:

"We try never to forget that medicine is for the people. It is not for profits. The profit follow, and if we have remembered that, they have never failed to appear… How can we bring the best of medicine to each and every person? We cannot rest until the way has been found, with our help, to bring our finest achievement to everyone."

De vraag is of deze voormalige president van Merck zich in zijn graf zou omdraaien als hij wist wat er tegenwoordig met zijn vaders bedrijf gebeurt. Ik grote lijnen kan men zich afvragen of winst niet een doel van het bedrijf is geworden. Goed, het bedrijf geeft nog steeds aan dat ze de beste medicijnen wil maken voor iedereen, maar de wijze waarop roept toch vragen op.

Maar als het om Organon gaat, is de zaak van produceren van medicijnen en winst maken wel heel vaag geworden. Merck gaf afgelopen vrijdag eigenlijk aan dat ze de waarde van Organon had afgeschreven, maar nadat een partij X wel waarde zag in Organon, de waarde toch weer opvoerde. Dit komt vreemd over en wat moeten we hier van denken?

Maar wat is de werkelijkheid? Dat is moeilijk te achterhalen. Het begint allemaal toen Organon nog onderdeel uitmaakte van AKZO. Toenmalig CEO van AKZO, Weijers, wilde van Organon af door het naar de beurs te brengen, maar sloot op het laatste moment een deal met Schering Plough. Waarom deed hij dat? Wist hij dat een beursgang niet het succes zou opleveren die wenselijk was? Sterker nog, dat AKZO verlies zou leiden op de beursgang van Organon? Onwaarschijnlijk is dat niet. In de jaren voor de beursgang, liep de omzet van Organon terug, maar er was wel voldoende winst om deze te investeren in onderzoek naar nieuwe medicijnen. Bij een beursgang zou AKZO jaarlijks € 3,5 miljard omzet missen en die zou wel moeten worden gecompenseerd. De vraag is of dat zou lukken. Met de verkoop van Organon aan Schering Plough werd € 11 miljard binnen gehaald, dat weer werd besteed aan de aankoop van ICI. De eerste jaren bleef omzet achter en was er ook een winstdaling. Pas in 2009 werd weer een bescheiden winstgroei geboekt. Dus was de verkoop van Organon wel zo'n goede zet? Dat is lastig te achterhalen.

Maar als Weijers wist dat Organon mogelijk na 2007 minder omzet zou draaien, is de vraag of Fred Hassan ( CEO Schering Plough) dat ook wist. Naar nu blijkt is de pijplijn die Schering Plough in 2007 openbaarde nu veel minder waard dan werd voorgespiegeld. Daar valt ook een gedeelte van de pijplijn van Organon onder (bijvoorbeeld het feit dat Bridion niet kon worden geregistreerd in de VS). Ook verkoop van Asenapine (een middel tegen schizofrenie) valt tegen. Dit is mede te wijten dat registratie in de VS vertraging opliep en in Europa alleen als middel tegen manisch-depressieve stoornissen en pas sinds 1 september 2010.

Nu ook vermoed wordt dat de levering van Nuvaring achter blijft bij de vraag, is dat ook geen goed nieuws, want Nuvaring is wel een top product uit pijplijn van Organon. Ook de introductie van Implanon (een anti conceptie die onder huid wordt aangebracht en 3 jaar werkt) verliep niet optimaal (er was een proces van patiënten die beweerden toch zwanger werden). Ondertussen is dit jaar de opvolger (Implanon NXT) in Nederland geïntroduceerd.

Maar dit alles valt in het niet met de problemen die de medicijnen die uit de pijplijn van Schering Plough komen. Die zouden een veel hogere afschrijving geven. Als dit alles (gedeeltelijk) waar is, dan heeft Merck een aardige kat in de zak gekocht. Neem daarbij dat veel patenten in 2013 aflopen, dan is het te hopen dat de resterende medicijnen uit de pijplijn van Merck wel succesvol zullen zijn, want anders zal Merck het heel moeilijk krijgen.

De bijdrage die Organon (circa € 3 miljard) aan de omzet de totale omzet van Merck (circa € 30 miljard) is bescheiden, maar toch wel relevant. Is het dan verstandig om Organon daar op af te schrijven. Dat afschrijven is al onder Schering Plough begonnen en onder Merck in rap tempo verder doorgezet. Partij X ziet schijnbaar wel een meerwaarde in Organon. Het is dan ook vreemd dat het zogenaamde Plan B ineens wel onderzoek naar bestaande medicijnen wil toelaten, terwijl het onderzoek bij Organon eerder was afgeschreven.

Merck gaf in de rechtszaal aan dat de mogelijke overeenkomst met partij X er complex was, maar de vraag is of ze daar zelf niet debet aan is. Er is nu dus een juridisch getouwtrek ontstaan die gaat over de rug van de medewerkers van Organon. Wat ook de waarheid mag zijn en welke informatie we nu wel of niet moeten geloven, leuk is het allemaal niet. Medewerkers willen niets liever medicijnen maken die de mensheid dienen, en de winst komt dan wel later. Is er nu sprake van list en bedrog, of is de waarheid gehuld in mist.


bron:  Het gevoel van Organon | Auteur: Alfred Heeroma
Dit bericht is 2510 maal bekeken


Nog in te vullen