Het gevoel van Organon

Blogs

17-04-2011  Sneller niet altijd beter

De veranderingen bij (het voormalige) Organon gaan de laatste weken heel snel. Nu het verzet gebroken lijkt en er ook juridisch nog maar weinig ijzers in het vuur liggen, heeft Merck & Co vrij baan om het bedrijf om te vormen, zoals ze dat al vorig jaar voor ogen had. Een ontwikkeling waar weinigen blij mee zijn, maar een gezegde is dat 'wie baas is, bakt koek'. En zo is het. Het personeel is verdeeld, het bedrijf nog maar fractie van wat het ooit was en ten prooi gevallen aan de commercie.

Gelaten moeten we het accepteren. Het Gezicht van Organon, dat al 9 maanden lang wandelingen organiseert van het bedrijf naar het Gemeentehuis, gaat er mee stoppen, de OR zal wel instemmen met Plan B en de eerste ontslagen zijn al gevallen en tranen zijn gevloeid. Omdat Merck & Co Amerikaans is, zal ook de werkwijze op zijn Amerikaans moeten, dat doet het bedrijf namelijk wereldwijd, omdat dit het geheel overzichtelijk maakt. Daarmee is niet gezegd dat het daarmee ook het best georganiseerd is, maar dat is een keuze. Immers als je mensen met verschillende culturen en achtergronden over één kam scheert, dan doe je mensen ergens op de wereld te kort. En het gaat ook heel snel, want op 16 mei, over een maand dus, moet de reorganisatie ingaan. Netwerken zullen opnieuw opgebouwd worden, vacatures worden ingevuld, mensen moeten (her)opgeleid en dat terwijl de productie op peil moet blijven en ook moet voldoen aan de kwaliteit. Mensen die dit moeten realiseren staat een zware tijd te wachten. Deze keuze is nu gemaakt, maar hopelijk vallen er geen ‘slachtoffers’ (dat zal wel zien zijn in de ziektecijfers). Velen vrezen overigens dat niet de laatste reorganisatie zal zijn en dat de productie over een paar jaar helemaal afgebouwd zal worden.

Doel is ook om efficiënter te gaan werken, ook in Oss. De reorganisatie bij de farmaceutische productie is daar ook op gericht; met minder mensen het zelfde doen door slimmer te werken. Het idee op zichzelf is goed, maar is het reorganiseren dan wel voldoende. Immers zogenaamd overbodige functies weghalen en een eenvoudigere organisatie is nog geen garantie voor meer efficiëntie. Maar het bedrijf wil meer, ze willen ook nog dat minder mensen sneller gaan produceren (en dus ook meer). Dat kan wel, maar dan moeten er ook middelen ter beschikking staan en dat betekent dat je eerst moet investeren en de baten dan later komen. In alle mededelingen, zowel binnen als buiten van het bedrijf lees je daar maar weinig over. Bovendien zou je als burger dan verwachten dat medicijnen ook goedkoper worden, maar ook daar lees je weinig over. Dat is jammer, want farmacie is echt een prachtige bedrijfstak, maar communicatie richting klanten zou wel eens beter mogen.

Een andere vraag is of het sneller produceren ook de kwaliteit ten goede komt. Het mag niet zo zijn dat die kwaliteit onder druk komt te staan en een ander gezegde is 'kwaliteit kost geld en tijd'. In toenemende mate merken consumenten dat alles sneller gaat, maar dat dit wel ten koste gaat van de kwaliteit. Dan maakt het niet uit of het over auto’s, draagtassen voor baby’s of zelfs het nieuws gaat. In steeds grotere mate wordt de consument de dupe van de commercie en consumenten organisaties hebben het er maar druk mee. Zoals ik al in eerdere blogs heb uitgesproken, maak ik me grote zorgen over de kwaliteit en beschikbaarheid van medicijnen. Hoe nobel de bedoeling van de industrie ook mogen zijn, er zijn grenzen. Die grenzen zullen door de consumenten moeten worden bepaald. Elk medicijn dat wordt gemaakt, is winst voor de consument, maar van alle ziekten die bekend zijn, is er voor slechts 20% een medicijn; er is dus nog veel te winnen. Door overheidsregels is het ook steeds moeilijker om medicijnen op de markt te zetten, want de veiligheidseisen zijn hoog. Het gevolg daarvan is dat de ontwikkeling en marketing van medicijnen steeds vaker op de plank blijven liggen. Hier zou meer snelheid en geld kunnen helpen, maar dat gebeurt steeds minder.

Terwijl de productie van bestaande medicijnen steeds meer wordt opgevoerd, blijft de ontwikkeling van nieuwe medicijnen achter. Als nieuwe medicijnen er niet komen, dan valt er alleen nog maar geld te verdienen met generieke producten en massaproductie. Een zorgelijke ontwikkeling die steeds sneller op ons afkomt. Een snelheid die niet goed is.


bron:  Het gevoel van Organon | Auteur: Alfred Heeroma
Dit bericht is 2160 maal bekeken


Nog in te vullen