Het gevoel van Organon

Blogs

30-04-2011  Tegenstelling

Afgelopen week hebben we bij de farmaceutische productie de eerste medewerkers zien vertrekken omdat ze boventallig zijn. Dat is niet leuk. Hoewel de datum waarop de reorganisatie van start moet gaan op 16 mei ligt, zijn er de afgelopen 4 weken al heel veel zaken gedaan. Dat moest ook wel, want er is niet meer tijd. Al eerder heb ik aangegeven dat ik dat zorgelijk vind. Hoe je ook over de reorganisatie denkt, ik denk dat meer tijd best mogelijk was, want van een crisissituatie was niet echt sprake. Bij de productie van grondstoffen is men nog lang niet zover en men gaat daar uit voor het eind van het jaar alles geregeld te hebben. Dat klinkt al heel anders. Het vervelende is dat er nu mensen vertrekken omdat hun functie in de nieuwe organisatie niet meer bestaat. Er zijn ook nieuwe functies, maar daar is nu nog geen invulling aan gegeven. Dat is toch wel zorgelijk, zeker omdat het ook gaat functies waar een sturende werking van uit moet gaan. Daarnaast moeten veel mensen zich nog inwerken op de nieuwe functie en dat allemaal rond 16 mei en de organisatie moet natuurlijk wel doordraaien. Behalve trieste gezichten van mensen die vertrekken, zie ik ook dat steeds meer mensen een zorgelijk gezicht krijgen als ze vooruit kijken naar 16 mei, zeker als er dan ook nog een meivakantie is de komende 2 weken. Er zal nog veel opgelost moeten worden de komende 2 weken en hoewel velen er hun schouders onder zetten, ben ik toch benieuwd hoe het gaat aflopen. En als zo vaak in dit soort aangelegenheden dreigt ook communicatie vergeten te worden, om over draagvlak creëren nog maar te zwijgen (of is dit te veel Rijnlands gedacht?).

In tegenstelling met het sombere beeld, was er gisteren ook de bekendmaking van cijfers over het eerste kwartaal. Merck & Co heeft het goed gedaan. In het eerste kwartaal is meer winst gemaakt dan over het hele afgelopen jaar. Natuurlijk zijn de kosten van de integratie nagenoeg verdwenen en werd er onlangs langlopend conflict met Johnson & Johnson geregeld. Maar zijn de cijfers echt zo positief? Nou niet als het een trend aan geeft. De cijfers van het 1e kwartaal 2011 worden vergeleken met het 1e kwartaal van 2010 en dan ontstaat er een positief beeld (want toen waren er immers ook veel overhead kosten). Maar als je de cijfers vergelijkt met het 4e kwartaal van 2010 dan ontstaat er een veel genuanceerder beeld. Zo lopen de verkopen terug, is er minder geld voor R&D en zie je ook een teruggang van de verkopen in de VS en Europa, weliswaar gecompenseerd door verkopen in Japan en in mindere mate Azië. Ook is er een verschuiving te zien in de producten waar veel winst mee gemaakt wordt. Natuurlijk kun je op basis van de cijfers van het 1e kwartaal 2011 nog geen conclusies trekken en het zal nog moeten blijken of het optimisme dat Merck & Co ook werkelijkheid wordt.

Het is allemaal tegenstrijdig, mensen die vertrekken en een winst die enorm toeneemt. De winst per aandeel neemt ook toe, maar hoe zit het met het aandeel dat medewerkers leveren?


bron:  Het gevoel van Organon | Auteur: Alfred Heeroma
Dit bericht is 2344 maal bekeken


Nog in te vullen