Het gevoel van Organon

Blogs

09-07-2011  Bewegen of stilstaan

Deze week vonden er weer 2 zaken plaats die de toekomst van MSD-Organon kunnen of zullen bepalen. De eerste zal de meeste ontgaan zijn, namelijk de onderhandeling over een nieuwe CAO. De huidige CAO loopt in september af en er moet weer onderhandeld worden. De bestuurder heeft er voor gekozen om de CAO van MSD in heel Nederland tot 1 CAO te maken. Dat is op zich een logische stap, maar dan is de vraag of dat kan. Bij een eerste inventarisatie is gebleken dat er nog al wat verschillen zijn tussen de CAO van Organon/ Intervet en MSD Haarlem. Er is door de bestuurder nu een voorstel op tafel gelegd. Dat voorstel lijkt een behoorlijke verslechtering te zijn voor Organon/ Intervet. Een opvallend punt is de vakantie- en verlofregeling. Niet alleen lijkt het aantal dagen minder te worden, maar ook de wijze waarop er mee wordt omgegaan. Hoewel niet geheel duidelijk, lijkt het een impact te hebben op de pensioenopbouw. Uiteraard gaat het om een voorstel, maar het lijkt er op dat er nog stevig onderhandeld zal moeten worden. Als er echt sprake is van een verslechtering, dan rijst de vraag of dit voor medewerkers van Organon/ Intervet een extra stimulans zal zijn om eens elders te gaan kijken. In het verleden is Organon/ Intervet door werknemers vaak beoordeeld als een werkgever met goede arbeidsvoorwaarde. Een CAO is natuurlijk maar een deel van goede arbeidsvoorwaarden, maar voor velen toch een belangrijk deel. Het is dus af te wachten of de bestuurder zal bewegen of stilstaan.

Het andere dat deze week plaatsvond was de officiële start van DCO (Develepment Center Oss) afgelopen donderdag. De medewerkers die hier aan de slag gaan hebben een feestelijk dag gehad, uiteraard met veel voorlichting en toespraken. Het is begrijpelijk dat er enthousiasme is, want er liggen kansen voor Oss. Het DCO gaat zich bezighouden met het ontwikkelen van medicijnen voor de opkomende markten (zoals China, Brazilië en India). Het gaat veelal om het verbeteren van bestaande medicijnen, maar de ontwikkeling van nieuwe medicijnen is niet uitgesloten. Aanvankelijk zou dit ontwikkelingscentrum in China komen, maar is toch in Oss terecht gekomen, omdat Merck & Co heel laat heeft ingezien dat er enorme kennis zit in Oss. Bovendien is de wijze van onderzoek in Oss van hoge kwaliteit. Het DCO staat nu nog in de kinderschoenen en slechts 380 medewerkers van het voormalige MRL (Merck Research Lab) zullen hier aan de slag gaan. Dat betekent dat er nog ongeveer 100 vacatures zijn. In de media is nog al de indruk gewekt dat er ongeveer 480 medewerkers van MRL konden blijven, maar dat is niet geheel terecht. Er zijn ongeveer 700 mensen boventallig verklaard. Een aantal mensen kan solliciteren op de openstaande vacatures, maar is geen garantie dat ze zullen worden aangenomen. Een dergelijk proces heeft ook al plaatsgevonden bij POO (Pharmaceutical Operations Oss; productie van eindproducten). Ook hier zijn meer mensen boventallig verklaard en niet iedereen die heeft gesolliciteerd, is aangenomen. Het gevolg is dat de organisatie daar nog steeds niet volledig is ingevuld, daar wordt nog hard aan gewerkt (al is dat niet te merken als je de site van MSD bezoekt.)

Na de zomer zal ook de reorganisatie bij API (actieve grondstoffen) gaan plaatsvinden. Hiervoor is al een voorstel naar de Ondernemingsraad gestuurd. Het voorstel is niet echt afwijkend van het voorstel van POO. Wel is er de overweging om dit onderdeel te splitsen in een onderdeel ‘gewone’ grondstoffen en biotech grondstoffen. Hoe dan ook, hier zal het de komende tijd veel beroering gaan geven. Hier moeten een kleine 250 mensen verdwijnen.

Ik hoor steeds vaker dat medewerkers nu eindelijk eens rust willen hebben. De afgelopen 5 jaar is dat er amper geweest voor de medewerkers. De ene reorganisatie werd gevolgd door de andere en ook werden de regels aangescherpt. Dat laatste lijkt ook de komende tijd gewoon door te gaan. Merck & Co wil dat alle vestigingen op dezelfde wijze gaan werken. Dat houdt ook in dat medewerkers op de hoogte moeten zijn van die werkwijze en daarvoor moeten de medewerkers allerlei documenten lezen en ook nog eens toepassen. Daarnaast is ook nog eens aangekondigd dat de veiligheidsregels worden aangescherpt en daarmee op de hoogste standaard liggen (zelfs hoger dan de wetgever vereist). Dit vraagt veel van de medewerkers, want het werk moet ook nog eens doorgaan.

Stilstaan is er dus niet bij, men moet telkens mee telkens meebewegen. Je kunt je echter afvragen of al die veranderingen in korte tijd nu echt bijdraagt aan de doelstellingen, zeker op de korte termijn. Maar zolang de mensen die tegenwicht kunnen bieden (de hogere managers) geen nee zeggen tegen deze golf van veranderingen, zal het voor de medewerkers op de werkvloer niet leiden tot rust. Dat er meerdere wegen naar Rome leiden, lijkt niet in werkwijze van deze managers voor te komen. Laat staan dat een andere weg wellicht sneller leidt tot het gewenste resultaat. Maar managers lijken niet te willen luisteren naar het personeel. Zo is er op 16 mei een enquête gehouden onder het personeel van POO over de reorganisatie, maar wat daar nu uit is gekomen, is nog steeds niet bekend gemaakt. Dat lijkt wel stil te staan, terwijl andere zaken wel heel snel bewegen.


bron:  Het gevoel van Organon | Auteur: Alfred Heeroma
Dit bericht is 4760 maal bekeken


Nog in te vullen