Het gevoel van Organon

Blogs

30-09-2011  'Weg met de aandeelhouderswaarde

Over één ding waren de sprekers op het Asset econo­mencongres in Tilburg het roerend eens: het 'casino­kapitalisme' heeft ons in een crisis gedreven. Het streven naar opti­maal rendement voor de aandeelhouders leidt menig bedrijf naar de afgrond. Het Angelsaksische sys­teem, waarin succes wordt afgeme­ten aan snel veel geld verdienen, grote deals en inhaligheid, heeft af­gedaan. Het korte termijngewin dat de jaren 1995 tot 2007 domi­neerde, heeft niet alleen geleid tot de huidige crisis maar blijkt ook de levensvatbaarheid van bedrij­ven ernstig te beschadigen. De bes­te weg om in het bedrijfsleven, financieel, politiek of persoonlijk succesvol te zijn is die van de gelei­delijkheid, van ervaring, van opge­dane kennis en teamgeest. Prof. dr. John Kay, vooraanstaand Engels econoom, kreeg gisteren op de Universiteit van Tilburg tijdens het Asset economencongres menig spreker mee in zijn afkeer van het 'casino-kapitalisme', zoals dagvoor­zitter Ruud Lubbers het betitelde. Kay kreeg uit handen van de eco­nomenvereniging de jaarlijkse Tjal­ling C. Koopmans Award uitge­reikt als blijk van verdienste voor zijn jarenlange wetenschappelijke bijdragen en analyses.

Het congres stond gisteren verder in het teken van het 'geheim van succes' met sprekers als Ad Mel­kert, thans afgezant van de secreta­ris-generaal van de VN, de Bel­gische premier Yves Leterme en oud-Tilburger Marijn Dekkers, sinds oktober 2010 topman van het Duitse Bayer AG met ruim 100.000 werknemers en bekend als producent van aspirine. Kay gebruikte onder meer farma­bedrijven als voorbeeld om aan te geven hoezeer zij door de koers op aandeelhouderswaarde achteruit zijn gegaan. Dat gebeurde onder meer bij het Amerikaanse Merck (moederbedrijf Organon), nadat het bedrijf afscheid nam van het gedachtegoed van oprichter George Merck: 'Eerst de mensen en het medicijn en dan de verdien­sten'. Hetzelfde gebeurde bij het Engelse ICI, dat zeventig jaar lang het grootste bedrijf van het land was en sinds de koers op aandeel­houderswaarde in vijftien jaar tijd is opgesplitst en is verdwenen; de ene helft naar Amerika en de ande­re helft, het verfbedrijf, is overge­nomen door Akzo Nobel. Een be­drijf dat nog altijd stelt eerst voor de patiënten, vader, moeders, dok­toren, verpleegkundigen en mede­werkers te gaan en dan pas voor de aandeelhouders, is Johnson en Johnson (moederbedrijf van Til­burgse Jansen Pharmaceutica, red. BD). Kay: "Als je het goed doet voor alle betrokkenen, dan gaat het vanzelf ook goed voor de aan­deelhouders. Dat blijkt ook uit de ontwikkeling van de koers van het J&J-aandeel." Volgens de Bel­gische premier Yves Leterme is in­middels duidelijk dat Europa beter naar Duitsland en het Rijnlandse model kan kijken en weer vast­houdt aan de 'creatie van dingen' ofwel een sterke maakindustrie. "Een betere basis voor succes dan financiële deals." Bayer-topman Marijn Dekkers gaf de studenten na een uiteenzetting over zijn ei­gen bergen en dalen een aantal tips mee om succesvol te kunnen worden. "Weet wat je passie is, zorg dat je een droom hebt en re­gel een aantal blokkades op je pad: ga naar het buitenland, treedt unie­ke en onbekende zaken tegemoet. Risico's nemen en tegenslagen ma­ken je sterker." Leterme adviseerde de studenten vooral oostwaarts te gaan. "Ga kij­ken wat daar gebeurt. Kijk naar de energie, de ambities en ontmoet studenten daar zodat je persoon­lijk weet wat deze kant opkomt. Terug in Europa zul je constateren dat je blij mag zijn in dit continent te zijn geboren. Hier is vrede, socia­le solidariteit en democratie. De meeste mensen op de wereld vra­gen niet meer dan een bescheiden aandeeltje in een moderne samen­leving, maar voor miljoenen is dat een totaal onbereikbare droom. Want niet de financiële crisis is de grootste internationale disorde vandaag de dag, maar het feit dat miljoenen mensen in deze wereld worden gedood, verkracht, verdre­ven van hun land en verhongeren door burgeroorlogen en repressie."


bron:  Brabants Dagblad | Auteur: Anita de Haas
Dit bericht is 3835 maal bekeken


Nog in te vullen