Het gevoel van Organon

Blogs

02-09-2010  Blij…of toch niet

Vandaag had in Amsterdam de rechtszaak van de ondernemingsraad (OR) van Organon tegen MSD moeten dienen. De inzet is het plan van MSD om 2175 medewerkers te ontslaan. Intern waren medewerkers al opgeroepen om de leden van de OR uit te zwaaien, maar het was niet nodig. Bij aanvang van de werkdag werd een persbericht verspreid waarin medegedeeld stond dat er besloten was om tot een overleg tussen de OR en MSD te komen:

De partijen zullen gezamenlijk in goed vertrouwen alternatieven voor business development verkennen en stimuleren, en mogelijke voorstellen evalueren waarin een evenwicht wordt nagestreefd tussen de verschillende belangen van alle belanghebbenden, zoals werkgelegenheid, kennis, continuïteit, toekomstperspectieven en de economische belangen van het bedrijf.

Er is afgesproken om op uiterlijk 31 december 2010 al dan niet tot een oplossing te komen. Positief is dat MSD (Merck & Co) nu bereid is om met de ondernemingsraad te praten en tot een oplossing te komen. Maar als een zwaard van Damocles hangt nog wel de situatie in de lucht dat MSD daarna toch gewoon de plannen gaat uitvoeren. Het is natuurlijk mooi dat er nu meer tijd komt, maar is het niet schijn die bedriegt?

Om te beginnen is het proces van afbraak van Organon al begonnen bij de overname door Schering Plough. Toen zijn er al projecten stil gezet en zijn er 550 medewerkers ontslagen. Dit waren ook niet allemaal functies die vanwege dubbele bezetting waren ontstaan. Na de overname door Merck & Co is dit afbraak proces verder voortgezet. Bestaande projecten werden afgerond, maar de onderzoekers mogen of kunnen niet aan nieuwe projecten beginnen. Het gevolg is dat er nu al onderzoekers zijn die weinig te doen hebben. De reden dat er niet mag of kan worden begonnen aan nieuwe projecten is dat het niet zinvol is als de R&D wordt verplaatst naar de VS.

Het gevolg daarvan is weer dat de instroom van nieuwe ontwikkelingen in de zogenaamde pijplijn ook afneemt. Dat is natuurlijk wel vreemd als je er van uit zou moeten gaan dat Organon gekocht is vanwege diezelfde pijplijn. Vriend en vijand zijn het er wel over eens dat de research bij Organon ver voor liep de research in de VS. Als je dat als gegeven beschouwt, is het ook niet verwonderlijk dat de pijplijnen van Schering Plough en Merck & Co onvoldoende output hebben. Door Organon nu zo te ontmantelen verandert er niets aan de situatie en zullen aandeelhouders op de lange termijn mogelijk behoorlijk verlies leiden. Als je naar koers op beurs van New York kijkt dan is het aandeel van Merck &Co sinds juli (toen de plannen openbaar werden) amper in waarde is toegenomen en schommelt rond de $ 35, terwijl een paar geleden het aandeel $ 60 waard was.

De komende 4 maanden moet er een oplossing komen. De inzet van de OR om de banen die op te tocht staan te behouden. Dat lijkt binnen MSD niet haalbaar. Uit een bericht op Wallstreet is af te leiden dat er nu bekeken gaat worden of de vestiging in Oss aan derden verkocht kan worden. Er zijn al een aantal belangstellenden, maar vooralsnog lijkt het toch moeilijk te worden.

Daarnaast worden rondom Organon allerlei initiatieven genomen, maar hoe serieus die genomen moeten worden, is de vraag. Vooralsnog ligt er geen enkel concreet plan en dat is niet hoopgevend. Gisteren werd bekend dat er drie ‘wijzen’ gaan onderzoeken wat er mogelijk is, maar ook hier kun je vraagtekens bij zetten. Het vervelende is dat er onder het personeel nu langzaam een soort verdeeldheid ontstaat en dat is ook niet wenselijk.

Als je het positief benaderd kun je stellen dat Merck & Co niet had verwacht zoveel weerstand te ondervinden. Dat is dan winst. Nu er 4 maanden extra komen, kun je ook zeggen dat Merck & Co meer tijd heeft om de juridische procedure beter uit te spelen. Alles speelt nu om woorden, maar helaas nog te weinig op daden.

Hoe je het ook went of keert, Organon is al aardig uitgekleed en dat speelt niet in het voordeel bij een verkoop of een doorstart in een andere vorm. Ik hoor dan ook wel eens de opmerking dat het allemaal toch niet zo erg is als Organon verdwijnt, dat hoort bij ondernemen. Op zich is dit juist, maar dan stel ik de vraag: 'waarom is Organon opgekocht'. Niet omdat het zo'n mooi bedrijf is, maar puur omdat er interessante producten in het pakket zitten die een mooie aanvulling zijn op het pakket van Merck, zonder dat Merck er veel in heeft moeten investeren (de kosten van de aankoop worden wel terugverdiend). Het gevolg is dat over vijf jaar het probleem weer bij Merck gaat optreden en dan moeten ze weer gaan kopen. Dat is niet in het voordeel van de consument, want die zal op langere termijn alleen maar zien dat er producten op de markt komen die veel geld opleveren (de zogenaamde blockbusters) en medicijnen voor minder voorkomende ziekten straks niet meer ontwikkeld worden.

Voor Nederland heeft het ook gevolgen. Als je de farmaceutische wereld beschouwt als een steiger, dan zal het duidelijk wat er gebeurt als je daar een groot aantal buizen en planken uit weg haalt.

Dus is het nog maar de vraag of je blij moet zijn met de ontwikkelingen van vandaag.


bron:  Het gevoel van Organon | Auteur: Alfred Heeroma
Dit bericht is 2074 maal bekeken


Nog in te vullen