Het gevoel van Organon

Blogs

23-08-2010  Bezoek minister

Vandaag bezocht minister Van der Hoeven de locatie van Organon in Oss. Rond 10.30 uur werd ze door honderden medewerkers opgewacht met een applaus. Ze sprak met een aantal medewerkers en kort met de aanwezige pers. Daarna vond een besloten overleg met de top van Organon plaats. Ook sprak ze met de ondernemingsraad en de Raad van Commissarissen. Vervolgens bezocht ze een laboratorium van MRL (research) en kreeg te horen wat de impact is voor individuele medewerkers. Ze was wel onder de indruk van het werk dat werd gedaan, maar kon geen toezeggingen doen.

Op dit moment zijn er diverse initiatieven om een soort doorstart voor Organon te realiseren, bijvoorbeeld door het uitkopen van het bedrijf of door een volledige overname door een ander bedrijf. Van der Hoeven gaf aan dat een goed plan hiervoor noodzakelijk is. Het lijkt uitgesloten de huidige situatie blijft bestaan, dus een onderzoek- en productie locatie in Oss, iets wat de medewerkers juist wel willen. Onbevestigde berichten uit de VS dat Merck & Co gewoon doorgaat met de reorganisatie zijn niet echt hoopgevend. Onder een aantal medewerkers heerst nog steeds de mening dat Merck & Co de rendabele delen en producten wil overnemen en de rest verkopen.

Er zijn ook gesprekken over een zogenaamd Life Science Park. Mocht hier voldoende draagkracht voor zijn, dan zal deze werkgelegenheid bieden voor hooguit een paar honderd werknemers. Overigens wordt er maar opvallend weinig gesproken over andere werkgelegenheid die dreigt te verdwijnen als Organon inkrimpt.

Het bezoek van de minister heeft dan ook niet veel opgeleverd en het is dan ook maar de vraag of de medewerkers echt door kunnen gaan, zoals ze luid en duidelijk aan de minister lieten horen en via spandoeken lieten zien. Hoewel de minister langer bleef dan gepland, zijn er geen concrete toezeggingen. Bij haar vertrek stak de wind ineens op, maar of dit symbolisch is en waarvoor dan, zal de toekomst moeten uitwijzen. Een nog steeds onzekere toekomst.


bron:  Het gevoel van Organon | Auteur: Alfred Heeroma
Dit bericht is 1864 maal bekeken


Nog in te vullen