Het gevoel van Organon

Blogs

10-09-2010  Eenvoud

Toen Merck kwam kijken bij Organon merkte ze op dat we goed waren in ingewikkelde zaken, maar dat we niet goed wisten hoe we dingen eenvoudig konden doen. Daar zit zeker een kern van waarheid in. Organon was voornamelijk ‘science driven’. Dit houdt in dat we complicaties op een wetenschappelijke manier oplossen en niet volgens een vast protocol. Dus elke probleem had zijn eigen oplossing. Daar is op zich niets mis mee. Het komt er op neer dat je kijkt welk doel je voor ogen hebt en dan bekijkt hoe je dat doel kan bereiken. De wijze waarop je dat doet kan dan vaker worden toegepast bij soortgelijke problemen.

Merck heeft een andere insteek. Ze gaan er van uit dat als je je processen in orde hebt, je sneller en dus efficiënter kan werken en daarmee dus geld bespaard. Regels zijn daarbij heel belangrijk (compliance noemen ze dat). Ze gaan daarbij uit dat als het voor iedereen duidelijk is wat men moet doen er ook een betere werkomgeving ontstaat die ook veiliger is. Die gedachte is niet nieuw, want Toyota past dit al jaren toe. Dit zogenaamde Toyota Production System is als Merck als basis genomen en wordt omgevormd naar toepasbaarheid in het farmaceutische productieproces.

Het doel is om problemen zichtbaar te maken en op te lossen. Stabiliteit en flexibiliteit zijn daarbij belangrijk. Door het proces inzichtelijk te maken kun je een bepaalde flow creëren waardoor je leverbetrouwbaarheid beter wordt en daarmee je klanten tevreden. Ook de ontwikkeling van medewerkers is daarbij belangrijk. Het nadeel voor medewerkers is natuurlijk dat door efficiënter te werken, er minder mensen nodig zijn. Dan is de vraag als je niet efficiënter werkt dit uiteindelijk ten koste gaat van het hele bedrijf of alleen ten koste van de aandeelhouders.

Tot zover klinkt het allemaal logisch, maar dan krijg je de praktijk. Om te komen tot die eenvoud zijn er allerlei ‘tools’ ontwikkeld. Heel veel tools eigenlijk en daar worden medewerkers mee geconfronteerd. Zo heb je Lean (praktische instelling om problemen op te lossen), Visual management (zichtbaar maken van processen en de problemen), Sigma (analyseren van problemen), Takt time (zorgen voor een constante tijdlijn in het proces, door standaardisatie), Kaizen (vereenvoudigen van processen door overleg in teamverband), Gemba (controleren op veiligheid), Poka Yoke (beheersen van processen), 5S (zorgen voor opgeruimde en overzichtelijke werkruimten) en Kanban (zorgen voor productie op basis van verbruik). Dat zijn een heleboel tools om zaken eenvoudiger te maken. Een aantal van die tools zijn zeker als positief te beschouwen. Het grootste nadeel is dat alles tegelijk moet en medewerkers in een rap tempo zich moeten aanpassen aan deze managers tools. Dat vraagt dus een andere insteek van medewerkers. Hoewel de medewerkers voor de uitvoer moeten zorgen, zijn de meeste tools procesgericht en wordt de menselijke inbreng uiteindelijk steeds kleiner. Je werkt dan volgens een vast stramien en dat kan er toe leiden dat problemen uiteindelijk niet meer worden onderkend. Dat hebben we het afgelopen jaar wel gemerkt aan Toyota, die miljoenen auto’s moesten terugroepen vanwege een mogelijk falen van elektronische systemen. Het is te eenvoudig om het productie proces hier de schuld van te geven, maar het geeft wel te denken.

De mens dient een belangrijke factor te blijven en die moet gestimuleerd blijven om na te denken over waar hij of zij mee bezig is. Dat is nu juist het voordeel van science driven werken. Dat is wellicht minder efficiënt en daardoor duurder, maar als je daar problemen die voortkomen uit routine kan voorkomen, dan kan het uiteindelijk toch goedkoper zijn.

Het zou dan ook juist een uitdaging zijn om het beste uit deze 2 werelden te verenigen, maar ik vrees dat dit niet gaat gebeuren. En dan is het nog maar de vraag of uiteindelijk de kwaliteit van het eindproduct inderdaad beter en betrouwbaarder wordt. Het is nu nog niet te zeggen, dat zal de toekomst moeten uitwijzen. Maar hoe je het ook went of keert, verandering roept weerstand op en het is te hopen dat die weerstand ook serieus wordt genomen, want dat is wel een stukje Nederlandse cultuur.


bron:  Het gevoel van Organon | Auteur: Alfred Heeroma
Dit bericht is 2273 maal bekeken


Nog in te vullen