Het gevoel van Organon

Disclaimer

Deze website is opgezet om uiting te geven aan de gevoelens van medewerkers van het farmaceutische bedrijf Organon in Oss. De reden hiervoor is dat de Amerikaanse eigeneaar, Merck & Co, het voornemen heeft om de onderzoeks- en ontwikkel afdeling te sluiten en de productie met de helft in te krimpen. Dit zou ten koste gaan van 2175 werknemers. Natuurlijk zal elke medewerker zijn/ haar eigen gevoel hebben bij de ontstane situatie. Deze website zal en kan daarom niet als een uniform gevoel van Organon beschouwd worden, maar is gebaseerd op meningen die de redactie ter ore komt.
Deze website is een particulier initiatief en wordt niet gesubsidieerd door derden. Eventuele advertenties zijn alleen om de kosten van deze website te betalen.
De inhoud van deze website bestaat uit eigen berichten en berichten van derden. De berichten van derden worden overgenomen onder GNU regels (bronvermelding en auteur). Deze berichten mogen met de rechtmatige bronvermelding worden overgenomen. De eigen berichtgeving op deze website mag alleen na schriftelijke toestemming en met bronvermelding worden overgenomen.
De redactie betracht alle voorzichtigheid met de verstrekte informatie, maar is niet verantwoordelijk voor de inhoud. Schade ten gevolge van de berichtgeving op deze site kan niet worden verhaald op de redactie, voor zover het berichtgeving van derden betreft. Schade tengevolge de eigen berichtgeving dient te worden gemeld bij de redactie. Dit wil niet zeggen dat de redactie in staat voor de gevolgen van de geleden schade.
Het misbruik van deze website kan strafrechtelijk worden vervolgd.

Nog in te vullen