Het gevoel van Organon

Nieuws

17-09-2010  Nefarma stuurt brief aan minister en Kamer

Als reactie op het Algemeen Overleg van donderdagmiddag heeft Nefarma een brief gezonden aan minister Klink en de Tweede Kamer. In de brief wordt afkeuring uitgesproken over uitspraken tijdens het overleg in de richting van de farmaceutische bedrijven. Tegelijkertijd is er een handreiking naar de politiek om ook in de toekomst beheerste kostenontwikkeling te realiseren. Tijdens het overleg met de Vaste Kamercommissie voor VWS sprak de minister over 'een zorgelijke moraliteit' aan de kant van de bedrijven en andere spelers in de zorg als zij geen oog hebben voor de noodzaak tot kostenbeheersing. In een dialoog met VVD'er Halbe Zijlstra kwamen het Kamerlid en de minister tot harde woorden aan het adres van artsen en bedrijven. "Het is ongerijmd en ongepast als in deze tijd artsen te duur voorschrijven, geen oog hebben voor overbehandeling en voortvloeiende kostenconsequenties en als bedrijven hun prijzen verhogen als gevolg van herberekening van het GVS". De negatieve toonzetting werd ingezet door PvdA-Kamerlid Van der Veen.

In een reactie op het debat heeft Nefarma aan minister en Kamer laten weten dat de stevige bewoordingen over het maatschappelijk gedrag van de innovatieve farmaceutische bedrijven "grievend kunnen overkomen op een sector die in de afgelopen jaren op constructieve wijze een substantiële bijdrage heeft geleverd aan besparingen op de uitgaven in de zorg." Cijfers tonen overduidelijk aan dat de ontwikkeling van de geneesmiddelenprijzen in ons land ver is achtergebleven bij het prijsindexcijfer. Stegen de prijzen sinds 1996 met 25 procent, de geneesmiddelenprijzen daalden met bijna 50 procent.

Nog zeer recent heeft de sector verantwoordelijkheid getoond, schrijft Nefarma verder. "Het ministerie was begin dit jaar bevreesd dat de bedrijven na afloop van het Transitieakkoord hun prijzen zouden verhogen tot WGP-niveau. Dat is niet gebeurd. Die vrees is volstrekt ongegrond gebleken."

Verder staat in de brief: "Wij willen de uitlatingen in het AO opvatten als een oproep onze verantwoorde maatschappelijke opstelling te continueren. In goed overleg wil Nefarma zich namens de sector inzetten voor afspraken over voortzetting van gematigde prijsontwikkelingen van innovatieve geneesmiddelen, in lijn met het door ons gevoerde beleid van de afgelopen jaren. De nu lopende uitvoeringstoets van het College voor Zorgverzekeringen is een uitstekende methode om samen met veldpartijen tot een meer patiënt- en toekomstgerichte aanpak van de zorg te komen. Overleg tussen ministerie en sector zou wat ons betreft moeten leiden tot een situatie waarin recht wordt gedaan aan de politieke verantwoordelijkheid voor gematigde kostenontwikkelingen in de zorg, maar tegelijkertijd aan de erkenning dat nieuwe geneesmiddelen en -behandelmethoden (die veelal leiden tot vermindering van kosten elders in en buiten de zorg en/of verbetering van kwaliteit van leven) het gevolg zijn van grote inspanningen van commerciële ondernemingen die de ruimte willen hebben en houden om ondernemend te kunnen zijn."


bron:  Nefarma | Auteur: Nieuwsbericht
Dit bericht is 1602 maal bekeken


Interessante kennis

Merck & Co is de op n na grootste leverancier van medicijnen in wereld. Hun streven is om hun markt uit te breiden naar groeimarkten zoals China, India en Japan. Een uitdaging want de wereldbevolking neemt snel toe!