Het gevoel van Organon

Nieuws

07-10-2010  Opmerkelijke investering bij Organon Oss

MSD investeerd 22 miljoen euro in de productielocatie De Geer. Hiet worden biotechnische grondstoffen geproduceerd
Luchfoto locatie de Geer
Fotograaf: MSD
Bron: MSD
MSD gaat bijna 22 miljoen euro investeren in de productieca­paciteit van de grondstoffenfa­briek van Organon op de locatie De Geer in Oss. Een opmerkelijke besluit omdat publiek geheim is dat deze fabriek door de Ameri­kaanse moedermaatschappij ook te koop is gezet in het kader van de op 8 juli aangekondigde reorga­nisatie. Officieel doet MSD/Organon geen mededeling over de bedrijfsonder­delen die te koop staat, zegt woord­voerder Monique Mols. "We hebben op 8 juli aangegeven dat Oss een belangrijke vestiging blijft voor het concern." Mols wijst erop dat ondanks de aangekondigde 2175 ontslagen - die inmiddels tot eind van het jaar zijn opgeschort ­er nog ruim 2000 mensen in Oss blijven werken.

Op De Geer staan al een technolo­gisch geavanceerde biotechfabrie­ken voor de productie van grond­stoffen voor medicijnen. Door de­ze investering wordt de productie­capaciteit vergroot, maar levert geen nieuwe banen op. De grondstoffenfabriek levert niet alleen aan het eigen concern, maar produ­ceert ook voor andere farmaceu­tische bedrijven. "Door deze capaciteitsuitbreiding krijgen we in Oss nog meer moge­lijkheden om biotechnologische geneesmiddelen te produceren. Te­vens versterken we hiermee onze concurrentiepositie en dat is goed nieuws", zegt Trinette Stolle, die verantwoordelijk is voor Biotech Operations bij MSD in Oss. De on­dernemingsraad is ook verheugd, stelt vice-voorzitter Iris van Dinther. "Het is altijd mooi als in deze moeilijke tijden geïnvesteerd wordt in het bedrijf." En of het nu tegoed komt aan een onderdeel dat van MSD blijft of door de ver­koop elders terecht komt, maakt volgens hem weinig uit. "Het is zonder meer goed nieuws voor het werk en de werkgelegenheid in Oss." Het is volgens hem mooie apparatuur en technologie dat er­bij komt.

Over de onderhandelingen met be­trekking tot de verkoop, doorstart en het Life Science Park doen de partijen nog het zwijgen toe. Ruim een maand wordt er nu door de concernleiding, de onder­nemingsraad en raad van commis­sarissen gepraat met mogelijke overname kandidaten van het Os­se farmaceutische bedrijf of delen daarvan. Het enige dat via een bedrijvenma­kelaar officieel te koop is aangeboden is het laboratorium in Schaijk. Daar wordt specifiek toxicologisch onderzoek verricht. Volgens presi­dent-commissaris Paul Brons heb­ben de commissarissen ingestemd met die verkoop omdat je dat deel van een onderzoek in de toekomst altijd in kunt kopen. Het is vol­gens hem niet van belang bij een doorstart van Organon in Oss. In Schaijk werken ongeveer negentig mensen.


bron:  luchtfoto de geer.jpg | Auteur: Henk Snijders
Dit bericht is 2816 maal bekeken


Interessante kennis

Merck & Co is de op n na grootste leverancier van medicijnen in wereld. Hun streven is om hun markt uit te breiden naar groeimarkten zoals China, India en Japan. Een uitdaging want de wereldbevolking neemt snel toe!