Het gevoel van Organon

Nieuws

08-10-2010  Organon verzweeg verontreiniging

Farmaceutisch be­drijf Organon in Oss heeft tussen november 2007 en maart vorig jaar 48 keer grondwater met te ho­ge concentraties giftige stoffen (aromaten) op het gemeentelijke riool geloosd, zonder dit aan het Waterschap te melden. Organon werd gisteren voor dit milieu­misdrijf en het te laat melden van een koelwaterlek door economisch politierechter J. Vos veroordeeld tot een boete van 25.000 euro, waarvan de helft voorwaardelijk. De hoeveelheid giftige 'aromaten' in het water was tussen 2007 en 2009 gestegen door slijtage van kor­rels in een fabrieksunit. Een door Organon ingehuurd bedrijf dat monsters van het water onder­zocht, ontdekte al snel dat de con­centratie van stoffen als benzeen hoger was dan toegestaan. Een ei­gen medewerker, belast met de controle, geloofde de meetresulta­ten van dit bedrijf niet en lichtte de staf van het bedrijf niet in.

Rechter Vos vond dat het bedrijf verantwoordelijk was voor deze werknemer. Deze is nadien ontsla­gen en het bedrijf heeft de contro­le aangescherpt. De lozing van het extra verontreinigde grondwater leidde niet tot grote milieu-proble­men: de totale concentratie giftige stoffen die door alle Organon fa­brieken in de riolering is geloosd, bleef binnen de grenzen van de vergunning. De rechter vond ook, ondanks pro­testen van advocaat M. Rosing, het melding maken van een koelwater­lek bij de provincie, een verplich­ting van het bedrijf. Op 13 augus­tus 2009 borrelde er water om­hoog op het terrein van het con­cern in Oss. Medewerkers gingen er vanuit dat het ging om een lek van de gewone waterleiding en meldden het voorval niet bij de provincie. Een dag later bleek pas dat het water afkomstig was uit het koelwatersysteem voor de ma­chines. Dit koelwater bevat sporen van de stoffen methanol, ethanol en propanol. De grond in de buurt van het lek moest worden afgegra­ven en ontsmet. Pas aan het einde van de volgende dag werd de lekka­ge aan de provincie gemeld.

Veel te laat, vond de officier van justitie. "Er is een apart telefoon­nummer voor calamiteiten, dat 24 uur per dag kan worden gebeld." Er was volgens haar geen enkele re­den om aan te nemen dat het ging om 'schoon leidingwater', aangezien er verschillende andere pijp­leidingen onder de bewuste plek doorliepen. De officier vond dat binnen een half uur de provincie had moeten worden gewaar­schuwd. Dat het om een vrij gerin­ge verontreiniging ging, deed er volgens haar niet toe. "De over­heid moet de regie kunnen nemen bij calamiteiten. Als die niet ge­meld worden, kan dat niet."


bron:  Brabants Dagblad | Auteur: Geert van der Star
Dit bericht is 1891 maal bekeken


Interessante kennis

Merck & Co is de op n na grootste leverancier van medicijnen in wereld. Hun streven is om hun markt uit te breiden naar groeimarkten zoals China, India en Japan. Een uitdaging want de wereldbevolking neemt snel toe!