Het gevoel van Organon

Nieuws

01-11-2010  Weer tegenslag farmasector

Voor de farma- en biotechindustrie in Nederland dreigt na de koude sanering van het onderzoek van Organon in Oss en Solvay in Weesp een nieuwe tegenslag. Vier technologische topinstituten voor farmacie en biotechnologie zien aankomen dat ze ten onder gaan aan het bezuinigingsbeleid van de nieuwe regering. De werkgelegenheid van honderden kenniswerkers en investeringen van honderden miljoenen euro's staan op de tocht, zo leert navraag bij TI Pharma in Leiden, BioMedical Materials (BMM) in Geleen, het Center for Translational Molecular Medicine (CTMM) in Eindhoven en Groene Genetica in Gouda. Naar verluidt voeren de Nederlandse directies van de farmaproducenten Merck/MSD, GlaxoSmithKline (GSK) en Teva, en van Mediq, leverancier van medische middelen, vandaag andermaal overleg met Economische Zaken.

Gevreesd wordt in de sector dat 'Den Haag' doof blijkt voor waarschuwingen van farmabedrijven dat de centrale overheid daadkrachtiger goede randvoorwaarden moet creëren voor het behouden en aantrekken van kennisintensieve bedrijven.

De sector verwijst naar de gang van zaken met topinstituut TI Pharma. Dat is pas drie jaar geleden met een budget van euro 130 mln opgericht. Het kreeg afgelopen zomer, na een jaar lang lobbyen in Den Haag om vervolgfinanciering, een overbruggingskrediet van euro 6 mln tot het nieuwe kabinet zou beslissen over een tweede financieringsronde van circa vier jaar. Volgens insiders heeft het echter vorige week te horen gekregen dat het doek zo goed als zeker valt.

De ministeries verwijzen naar het uitgangspunt in de regeringsverklaring van het kabinet-Rutte om de aardgasbaten niet langer aan te wenden voor de kennisinfrastructuur. Dit standpunt wekt grote ongerustheid bij bedrijven en academische instellingen die participeren in de publiek-private topinstituten. De instellingen zijn enkele jaren geleden in het leven geroepen en gefinancierd voor een eerste ronde van vier tot vijf jaar. Ze stellen nu vast dat de overheid geen alternatieve financieringsvorm biedt, en zien aankomen dat de overheid, die het onderzoek van de instituten voor 50% financiert, niet thuis geeft voor de financiering van een tweede ronde. De meeste van de tientallen projecten zijn inmiddels halfweg, maar kunnen niet worden afgerond zonder vervolgfinanciering. De instituten stellen dat productontwikkeling in de farma al snel acht tot tien jaar duurt. De projecten hebben bovendien de potentie om de kosten van de gezondheidszorg te drukken en het welzijn van de patiënten te bevorderen.

De instituten spreken van kapitaalsvernietiging en aantasting van het imago van de overheid als betrouwbare partner, ook in het buitenland. Zo participeren in TI Pharma vrijwel alle grote farmaconcerns in de wereld. Ze hebben ze samen met de kennisinstellingen euro 65 mln ingelegd. "Bij ons hebben de eerste mensen al ontslag genomen", zegt Willem de Laat, directeur van TI Pharma. "We gaan de komende maand ons laatste geld besteden, want het lijkt inderdaad een gelopen race. Als deze publiek-private samenwerkingen wegvallen doordat de overheid niet thuis geeft, is dat precies het gebrek aan commitment waarop de internationale bedrijven wijzen. Die verlangen visie en consistentie, anders verdwijnen ze."


bron:  Financieel Dagblad | Auteur: Henk Engelenburg
Dit bericht is 1703 maal bekeken


Interessante kennis

Merck & Co is de op n na grootste leverancier van medicijnen in wereld. Hun streven is om hun markt uit te breiden naar groeimarkten zoals China, India en Japan. Een uitdaging want de wereldbevolking neemt snel toe!