Het gevoel van Organon

Nieuws

15-11-2010  Opinie: 'We moeten de blik snel naar het Oosten wenden'

Als Nederland niet in 'de tweede divisie' wil belan­den, moet het als de wiede­weerga de steven naar Azië wenden. Zegt hoogleraar bedrijfscultuur Rien Segers. Ja, zegt Rien Segers, een overname door een Japans bedrijf zou het beste zijn wat de werknemers van Organon in Oss kan overkomen. Bevrijd worden uit de klauwen van het Amerikaanse Merck en in handen vallen van één van de vele ijzersterke farmaceutische bedrij­ven in Japan: het klinkt Segers als muziek in de oren. De Groningse hoogleraar bedrijfscultuur en direc­teur van het Center for Japanese Studies heeft zich de laatste jaren ontpopt als een enthousiast ambas­sadeur van de Oost-Aziatische be­drijfsfilosofie. "Océ is recent over­genomen door Canon. Dat pakt prima uit, want Canon neemt zo'n bedrijf niet over om er zelf be­ter van te worden, maar om zijn marktpositie te verbeteren. Dat be­tekent dat ze het bedrijf niet bin­nen twee jaar gaan uitbenen, zoals Amerikanen zouden doen. In het Amerikaanse bedrijfsmodel geldt: één miljard winst is niet genoeg, het moet volgend jaar twee mil­jard zijn. Hoe doe je dat? Door tienduizend mensen te ontslaan. Sinds Merck bekend maakte Orga­non te willen halveren, noem ik het ook wel het Osse model".

De hoogleraar komt zondag op uit­nodiging van de bibliotheek naar De Groene Engel in Oss om zijn gehoor te wijzen op de onstuitba­re opmars van Oost-Aziatische lan­den als China, Japan, Zuid-Korea en Singapore. In zijn vorig jaar ver­schenen boek 'Nederland na de cri­sis' raadt hij Nederlandse politici en ondernemers aan om de blik naar het Verre Oosten te wenden. "Veel Nederlandse bedrijven zitten daar natuurlijk al, maar die relatie is nogal eenzijdig. Het werk is uit­besteed en hier verdwijnen de ba­nen. Met als gevolg dat onze onder­kaste van migranten en onge­schoolde autochtonen het nakij­ken heeft, die zijn aangewezen op een uitkering. Voor de staat wordt dat onbetaalbaar." Meer en meer Japanse en Chinese bedrijven slaan zelf het overname­pad in en voor Nederland is het zaak daar goed op te reageren. "We moeten de grenzen niet dicht­gooien, maar samenwerking zoe­ken. In China zijn duizend bedrij­ven aangewezen die binnen vijf jaar een grote speler op de wereld­markt moeten zijn. Ik rijd nu al in een Chinese auto, want Volvo is bijvoorbeeld overgenomen door Geely. De alleenheerschappij van de VS houdt op te bestaan. Neder­land zit nu nog in de eredivisie, maar als we niet snel de steven naar het oosten wenden, wordt dat tweede divisie. En dat betekent meer werken voor minder geld, minder vakantie, nog langer door­werken." Nederland heeft weinig geleerd van de economische crisis, vindt Segers.

"Het land zit op slot. Ook het kabinet-Rutte heeft geen enkele visie hoe we uit het dal moeten komen. De enige oplos­sing is 18 miljard bezuinigen, dat is weinig creatief. Denk je dat ze bij de VOC ooit over bezuinigen heb­ben gesproken? De wereld verove­ren, dat was het parool! Van de huidige politieke situatie valt niets meer te verwachten, de vernieu­wing moet van onderaf komen. Daar ben ik best optimistisch over, de studenten hier en andere groe­pen in de samenleving tonen heel veel elan."

Schrijnend, zo vindt Se­gers het dat oud-minister Zalm dik 7 ton verdient als directeur van ABN Amro en dat Zalms opvolger Bos nu 3,5 ton opstrijkt als vier­daagse consultant. "Waar zijn we hier mee bezig denk ik dan. We blijven ons vastklampen aan het Anglo-Amerikaanse model. Ik ben bij de hoogste baas van Toyota ge­weest, die verdient maximaal 2,5 tot 3 ton. Het meubilair op zijn kantoor is uiterst sober. Ik inves­teer liever in mijn mensen, zegt zo'n man. Dat is geen retoriek, zo gaat dat echt in Japan. De decaden­tie van het nieuwe Rabobank-kan­toor of die ING- schoen, dat zul je daar niet zien." Kanttekening is wel dat het in China anders gaat: daar gaat het wel om protserige wolkenkrabbers, om hoofdkanto­ren die moeten imponeren. "De contrasten in China zijn enorm groot, de ontwikkelingen zijn daar veel sneller gegaan dan in Japan. Het is ook een groot vraagteken wat dat betekent voor de toe­komst. Je kunt de sociale onrust niet de kop in blijven drukken door eenzijdig politie- optreden."


bron:  Brabants Dagblad | Auteur: René van der Lee
Dit bericht is 1852 maal bekeken


Interessante kennis

Merck & Co is de op n na grootste leverancier van medicijnen in wereld. Hun streven is om hun markt uit te breiden naar groeimarkten zoals China, India en Japan. Een uitdaging want de wereldbevolking neemt snel toe!