Het gevoel van Organon

Nieuws

22-11-2010  Succesvol medicijn financiert onderzoek

De sluiting van R&D-locaties van MSD/Organon en Abbott heeft tot veel discussie geleid. Wat hierbij onterecht buiten beeld bleef, is de transformatie van de marketing- en verkoopafdelingen binnen farmabedrijven. Hierbij geldt vooral 'minder mensen', waardoor het aantal huisartsbezoeken door farmabedrijven sterk daalt. Commerciële farma-afdelingen zoeken naar nieuwe wegen om innovatieve medicijnen succesvol in de markt te zetten. Want geld verdienen blijft noodzakelijk om R&D-uitgaven te kunnen bekostigen. En dit alles in een sterk veranderende markt waarbij patiënten centraal moeten staan.

Deze transformatie wordt veroorzaakt door globale trends die leiden tot R&D-sluitingen in Nederland. Terwijl R&D-kosten stijgen, vinden steeds minder succesvolle productlanceringen plaats. Bovendien is het kostenbewustzijn van de betalers van geneesmiddelen toegenomen en wordt dit nog versterkt door de economische crisis. Tussen nu en 2015 loopt een zeer fors aantal octrooien van geneesmiddelen af die momenteel voor vele miljarden aan winsten genereren. Deze ontwikkelingen zorgen voor wereldwijde fusies en overnames die veelal gepaard gaan met vergaande saneringen.

Naast deze wereldwijde trends zijn er ook specifieke Nederlandse die de commerciële transformatie versneld hebben. Zo kunnen steeds minder (huis)artsen bezocht worden en neemt het aantal zorgpartijen die het voorschrijfbeleid beïnvloeden toe. Verzekeraars hebben meer invloed gekregen en bevorderen het kostenbewustzijn in de gehele zorgsector. Bovendien veranderen de strategie en aanpak van zorgaanbieders: ziekenhuizen worden bedrijfsmatig geleide organisaties, huisartsen maken deel uit van gezondheidscentra en ziekte(n) gerelateerde zorggroepen, individuele apotheken sluiten zich aan bij ketens en (thuis)serviceorganisaties.

Met dank aan Ab Klink heeft Nederland zich de laatste jaren ontwikkeld tot een van de meest uitdagende markten in Europa. De individuele arts is in zijn keuze voor een specifiek geneesmiddel minder vrij omdat meer en meer op groepsniveau keuzes worden gemaakt. De marketing- en verkoopactiviteiten van farmabedrijven zullen zich dan ook meer en meer toespitsen op het in kaart brengen en structureel benaderen van deze groepen. Die aanpak staat nu nog in de kinderschoenen, maar is wel de toekomst. Want succesvolle productlanceringen zijn en blijven cruciaal voor farmabedrijven. Winst is immers een noodzakelijke voorwaarde voor continuïteit. Het is een illusie dat de adoptie van innovatieve medicijnen vanzelf tot stand komt. Daarvoor zijn er inmiddels te veel hindernissen in de zorgmarkt.

Jeroen ter Borg en Manuel Voll zijn consultants bij IMS Health.


bron:  Financieel Dagblad | Auteur: Opinie: Jeroen ter Borg en Manuel Voll
Dit bericht is 1881 maal bekeken


Interessante kennis

Merck & Co is de op n na grootste leverancier van medicijnen in wereld. Hun streven is om hun markt uit te breiden naar groeimarkten zoals China, India en Japan. Een uitdaging want de wereldbevolking neemt snel toe!