Het gevoel van Organon

Nieuws

24-08-2010  Merck bekijkt elke serieuze optie Organon

Het Amerikaanse farmaceu­tisch concern Merck bekijkt elke se­rieuze optie, ook een eventuele uit­koop van MSD Organon. Dat zei directeur Hans Kortlever van MSD/ Organon in Oss gistermid­dag tijdens het bezoek van demis­sionair minister van Economische Zaken Maria van der Hoeven. Het was de eerste keer dat Kortlever publiekelijk reageerde op de ac­ties van de afgelopen weken en uit­spraken over de toekomst van het Osse farmaceutisch bedrijf waar 2175 van de 4500 werknemers hun baan dreigen te verliezen. Kortle­ver zei dat hij verrast was door de uitspraken van voorzitter Paul Brons van de Raad van Commissa­rissen (RvC) over een zelfstandig voortbestaan van Organon. "Dat was niet volgens de afspraak die we begin juli hebben gemaakt", al­dus Kortlever. "De bedoeling was dat wij het er vandaag over zou­den hebben." Directie en de RvC had­den gistermiddag overleg, na het vertrek van Van der Hoeven. Kort­lever zei ook dat hij 'nog geen indi­catie' had dat er serieuze belang­stelling voor Organon is.

"Wij willen doorgaan", riepen Or­ganon-werknemers toen Van der Hoeven weer wegging. Ze vonden het sympathiek dat ze kwam, maar, zei een werknemer, "je moet maar afwachten of het iets ople­vert". De demissionair minister had ook niet iets tastbaars bij zich waarmee ze de onzekerheid voor het personeel zou kunnen verlich­ten. Ze wees op het lopende onder­zoek van een speciale werkgroep die onder meer kijkt of er een we­tenschapscampus kan worden op­gericht waar Organon en werkne­mers van Organon een belangrijke rol zouden kunnen spelen. "Er moet eerst, en dat moet dit jaar, een levensvatbaar businessplan ko­men. Dat is van het grootste be­lang voor MSD", zei Van der Hoe­ven. Ze zei dat ze contact heeft gehad met Merck-topman Richard Clark in Amerika. Maar hoe hij tegen de initiatieven in Nederland aankijkt, kon ze niet duidelijk maken.

Van der Hoeven kwam samen met gedeputeerde Lily Jacobs. Bij de ontvangst bij Organon was ook burgemeester Herman Klitsie van Oss aanwezig. Van der Hoeven had gesprekken met de directie, met de RvC en met de onderne­mingsraad. Ze kreeg vervolgens een rondleiding door het laborato­rium, waar ze uitleg kreeg over on­derzoekswerk maar waar ze ook met werknemers sprak over de on­zekere toekomst. Ze sprak lovend over de 'enorme betrokkenheid' van het personeel.


bron:  Brabants Dagblad | Auteur: Wim Arts
Dit bericht is 1566 maal bekeken


Interessante kennis

Merck & Co is de op n na grootste leverancier van medicijnen in wereld. Hun streven is om hun markt uit te breiden naar groeimarkten zoals China, India en Japan. Een uitdaging want de wereldbevolking neemt snel toe!