Het gevoel van Organon

Nieuws

03-12-2010  Reorganisatie Organon blijft gesprek van de dag

"Ja, de reorganisatie blijft het gesprek van de dag." Een mede­werkster van de afdeling registra­tie van MSD/Organon staat te kij­ken naar een klok op de blauwe wand aan de Molenstraat in Oss. Nog 29 dagen, 6 uur 32 minuten en nog wat seconden, staat er te le­zen. "Het is nog lang", vertelt ze. De onzekerheid onder het perso­neel blijft groot. Vertrouwen dat het goed komt heeft ze niet, wel hoop.

Een collega zegt het niet allemaal te hebben afgewacht. Hij gaat per 1 januari weg. Een andere baan, ook al zat hij niet op een direct bedreig­de afdeling. "En met mij zijn er ook anderen die druk aan het solli­citeren zijn." Nog altijd is er de dreiging dat veel medewerkers van Organon hun baan verliezen. Het Amerikaanse moederbedrijf MSD kondigde op 8 juli een reorganisatie af waarbij 2175 van de 4500 banen in Oss worden geschrapt. Na hevig pro­test werd op 2 september een af­koelingsperiode afgekondigd. On­dernemingsraad en raad van com­missarissen kregen tot 31 decem­ber de tijd een alternatief te vin­den. Er zijn geheime onderhande­lingen over de overname van het geheel of delen van de Osse vesti­ging. Nog 29 dagen, 6 uur en een handvol minuten, dan moet de toekomst duidelijk zijn.

Noot redactie
Er zijn in de wandelgangen geruchten dat de datum van 1 januari 2011, waarop bekend zou moeten zijn wat de toekomst van Organon is, zou worden uitgesteld. Er is hierover verder bij de redactie niets bekend, mede omdat er niet op geruchten wordt gereageerd. De redactie gaat er dan ook van uit op 1 januari 2011 er een voorstel is dat naar de OR en RvC kan gaan.

bron:  Brabants Dagblad | Auteur: Henk Snijders
Dit bericht is 2329 maal bekeken


Interessante kennis

Merck & Co is de op n na grootste leverancier van medicijnen in wereld. Hun streven is om hun markt uit te breiden naar groeimarkten zoals China, India en Japan. Een uitdaging want de wereldbevolking neemt snel toe!