Het gevoel van Organon

Nieuws

14-12-2010  Impuls voor laboratoriumopleiding in Oss

ROC De Leijgraaf is in de ra­ce voor een belangrijke investering in zijn laboratoriumopleiding in Oss. In een gezamenlijk project met de Hogeschool Arnhem-Nij­megen (HAN), het Arnhemse ROC RijnIJssel en acht chemische bedrijven probeert de onderwijsin­stelling één van de twee centra voor innovatief vakmanschap op het gebied van chemie in Neder­land binnen te slepen. Daardoor zou de laboratoriumopleiding in Oss flink versterkt kunnen wor­den, aldus Marc Veldhoven, voor­zitter van het college van bestuur van De Leijgraaf.

Veldhoven verdedigt vandaag de plannen van het samenwerkings­verband tegenover de commissie van de rijksoverheid die gaat bepa­len welke consortia van ROC's en bedrijfsleven zo'n centrum voor in­novatief vakmanschap mogen op­richten. Deze centra kunnen vijf jaar lang op vier ton per jaar reke­nen van de ministeries van onder­wijs, cultuur en wetenschap en economische zaken. Voorwaarde is dat de scholen samen een mil­joen euro in het project stoppen en de bedrijven ook. In totaal gaat het dus om vier miljoen euro per centrum. Op 23 december wordt bekend welke consortia aan de slag kunnen. Het consortium waar De Leijgraaf deel van uitmaakt, IJ5 genaamd, heeft steun gekregen van de provincie Noord- Brabant en de gemeente Oss. Die staan sa­men garant voor het gat van 250.000 euro dat zit in de bijdrage van het bedrijfsleven. Dat gat is ontstaan door de onzekerheid bij MSD Organon. "Dat bedrijf kon in de huidige onzekere situatie na­tuurlijk geen garantie geven voor de komende vijf jaar. Het is dus hartstikke belangrijk dat provincie en gemeente nu garant willen staan", zegt Veldhoven.

Belangrijk doel van de oprichting van de centra voor innovatief vak­manschap is volgens Veldhoven het bestrijden van de zogenoemde kennisparadox. "We doen in Ne­derland veel op het gebied van we­tenschappelijk onderzoek. Maar het resultaat daarvan komt uitein­delijk maar mondjesmaat terecht bij de bedrijven. Stel dat de HAN iets ontdekt op het gebied van na­notechnologie. Die gaan dat dan voortaan uitleggen aan ons. En wij stoppen die kennis dan in hapkla­re brokken in onze cursussen." Groot voordeel van de samenwer­king is voor De Leijgraaf dat de la­boratoriumopleiding beter wordt. "Onze studenten gaan aan de slag met échte problemen uit de labora­toria van de bedrijven waar we mee samenwerken, onder meer MSD, Intervet en AkzoNobel. En die bedrijven krijgen medewerkers die al thuis zijn in dat bedrijf."


bron:  Brabants Dagblad | Auteur: Dan Wildeman
Dit bericht is 1765 maal bekeken


Interessante kennis

Merck & Co is de op n na grootste leverancier van medicijnen in wereld. Hun streven is om hun markt uit te breiden naar groeimarkten zoals China, India en Japan. Een uitdaging want de wereldbevolking neemt snel toe!