Het gevoel van Organon

Nieuws

22-12-2010  Businessplan Life Sciences Park begin 2011

Het businessplan voor een Life Sciences Park in Oss wordt in het eerste kwartaal van 2011 afgerond. In eerste instantie was de verwachting dat het plan er eind december zou liggen. Een mogelijk nieuw Life Sciences Park kan leiden tot behoud van een deel van de hoogwaardige werkgelegenheid en unieke kennis voor de regio en voor Nederland. De bedoeling is dat er op zo'n park nieuwe innovatieve bedrijvigheid ontstaat in kleine en grotere bedrijven.

De Taskforce die zich buigt over de levensvatbaarheid van een Life Sciences Park heeft deze tijd nodig om tot een afgewogen oordeel te komen. De haalbaarheid van een Life Sciences Park in Oss wordt niet alleen bepaald op basis van de inhoud van het businessplan. Een succesvolle afronding van het business development proces bij MSD (voormalig Organon) is hierbij van groot belang. MSD heeft 17 december jl. aangegeven meer tijd nodig te hebben voor dit proces. De gewenste duidelijkheid over het business development proces bij MSD laat waarschijnlijk tot medio februari 2011 op zich wachten. Daarna kan de Taskforce het finale businessplan voor een Life Sciences Park opstellen. Wanneer het plan klaar is, wordt ook duidelijk wanneer een besluit genomen wordt over een mogelijk Life Sciences Park in Oss.

De Taskforce heeft een oproep voor ideeën uitgezet voor activiteiten die ontplooid zouden kunnen worden op een eventueel Life Sciences Park. De tientallen ideeën en plannen die tot op heden zijn ontvangen, zijn inmiddels beoordeeld door de onafhankelijke Adviescommissie die de Taskforce ondersteunt bij het onderzoek naar de haalbaarheid van een mogelijk park. De bevindingen en conclusies van de Adviescommissie hebben belangrijke input opgeleverd voor het concept businessplan.

De Taskforce is opgericht om vorm, inhoud en richting te geven aan de inventarisatie van de mogelijkheden voor een ‘Life Sciences Park Oss’. De leden van de Taskforce sturen een projectteam en werkgroepen aan en nemen besluiten om de inventarisatie te voltooien. Het is een initiatief van het lokale bestuur van MSD in Nederland.


bron:  Provincie Noord Brabant | Auteur: Nieuwsbericht
Dit bericht is 1927 maal bekeken


Interessante kennis

Merck & Co is de op n na grootste leverancier van medicijnen in wereld. Hun streven is om hun markt uit te breiden naar groeimarkten zoals China, India en Japan. Een uitdaging want de wereldbevolking neemt snel toe!