Het gevoel van Organon

Nieuws

18-12-2010  Takeda gegadigde voor Organon

Takeda is het Japanse farma­ceutische bedrijf dat in onderhan­deling is om Organon in Oss deels of in zijn geheel over te nemen. De gesprekken worden in het diep­ste geheim op het hoofdkantoor van MSD in Amerika gevoerd. Bin­nen Organon wil niemand op het nieuws reageren. Allen zeggen ge­bonden te zijn aan de afgesproken vertrouwelijkheid. De naam van het Japanse bedrijf hebben bron­nen aan het Brabants Dagblad be­vestigd.

Gisteren werd bekend dat de on­derhandelingen over de toekomst van het Osse farmaceutische be­drijf nog tot maximaal half februa­ri duren. Volgens Nicole van Stra­ten, voorzitter van de onderne­mingsraad van Organon is het uit­stel op zich een positief signaal. "Dat betekent dat er nog wordt ge­praat en de onderhandelaars ver­moeden dat er een beter resultaat is te bereiken dan MSD op 8 juli aankondigde." Dat kwam neer op sluiting van de onderzoeks- en ont­wikkelafdeling en een reorganisa­tie waarbij 2175 banen in Oss verlo­ren zouden gaan. Zij zegt niet te willen reageren op de naam van het Japanse bedrijf.

Takeda is een groot farmaceutisch bedrijf dat net als Organon gespe­cialiseerd is in vrouwengezond­heid, maar net op een ander spec­trum als het Osse bedrijf. Het Ja­panse bedrijf is met name geïnte­resseerd in de onderzoeksafdeling. Volgens de bronnen is Takeda zich ervan bewust dat het gebrek aan innovatie in Japan het bedrijf par­ten begint te spelen. Verder wil het bedrijf richting Europa een in­haalslag maken. Daarom zou de onderneming willen aanhaken op een Europees farmaceutisch onder­zoeksprogramma. Het Japanse be­drijf is de enige kandidaat nog die in onderhandeling is met MSD. De gesprekken met mogelijke Ne­derlandse gegadigden zijn afge­ketst.


bron:  Brabants Dagblad | Auteur: Henk Snijders
Dit bericht is 2100 maal bekeken


Interessante kennis

Merck & Co is de op n na grootste leverancier van medicijnen in wereld. Hun streven is om hun markt uit te breiden naar groeimarkten zoals China, India en Japan. Een uitdaging want de wereldbevolking neemt snel toe!