Het gevoel van Organon

Nieuws

18-01-2011  Bedrijfsleven verder achterop

Nederland geeft in ver­gelijking tot ondernemingen in an­dere EU- landen en overige wester­se landen veel minder geld aan in­novatie uit. Volgens berekeningen van het Cen­traal Bureau voor de Statistiek (CBS) kwamen de uitgaven van Nederlandse bedrijven aan 're­search and development' - onder­zoek en ontwikkeling - in 2009 overeen met 0,88 procent van het bruto nationaal product. Dat is veel lager dan het EU- gemiddelde, dat uitkwam op 1,25 procent. Het CBS heeft EU-landen vergeleken met enkele grote industrielanden buiten de EU. Ons land is hiermee internatio­naal in de achterhoede beland, alle ambities over het opbouwen van een kenniseconomie ten spijt. De achterstand van Nederland is sinds het begin van deze eeuw steeds verder toegenomen.

De grootste investeerders in onder­zoek en ontwikkeling zijn koplo­per Finland, Japan, Zweden, Zuid-Korea, Denemarken en de Verenigde Staten. Ons land laat slechts Spanje, Hongarije, Italië en Hongarije achter zich. Buurland België geeft ook aanzienlijk meer uit aan innovatie.

Een deel van de verklaring voor de aanhoudende terugval van Neder­land heeft te maken met de struc­tuur van de Nederlandse econo­mie. Ons land kent in verhouding tot andere landen een relatief gro­te dienstensector, waar onderzoek en ontwikkeling een minder grote rol speelt dan in de industrie. Nederland was een van de weini­ge landen waarbij de onderzoek­en ontwikkelingsuitgaven in 2009 absoluut gezien lager waren dan in 2006, het jaar voordat de finan­ciële crisis uitbrak. Dit gold ook voor Zweden en het Verenigd Ko­ninkrijk.

In grotere Europese landen als Duitsland en Frankrijk handhaaf­den de bedrijven de innovatieuit­gaven in 2009 op het niveau van 2008. Deze uitgaven lagen ruim bo­ven die van 2006. Binnen de groep van referentielanden neemt Neder­land in 2009 een plaats in de ach­terhoede in. Dit was in 2006 ook al zo.


bron:  Brabants Dagblad | Auteur: ANP
Dit bericht is 1684 maal bekeken


Interessante kennis

Merck & Co is de op n na grootste leverancier van medicijnen in wereld. Hun streven is om hun markt uit te breiden naar groeimarkten zoals China, India en Japan. Een uitdaging want de wereldbevolking neemt snel toe!