Het gevoel van Organon

Nieuws

24-08-2010  Personeel Organon roept minister na

Maria van der Hoeven in gesprek met Organon- werkneemster Simone Ruygrok. De minister bezocht MSD Organon in Oss
Minister Van der Hoeven bezoekt Organon
Fotograaf: Peter van Huijkelom
Bron: Brabants Dagblad
Wij willen doorgaan, wij willen door­gaan. Met deze kre­ten in haar achter­hoofd heeft demissionair minister Maria van der Hoeven van Econo­mische Zaken Oss gisteren verla­ten. Van der Hoeven bracht een be­zoek aan het farmaceutisch bedrijf MSD Organon om te praten over de voorgenomen reorganisatie door het Amerikaanse moederbe­drijf Merck. Enkele honderden personeelsle­den lieten bij het afscheid van Van der Hoeven van zich horen. Met spandoeken en uitroepen gaven ze aan dat ze door willen met hun Or­ganon. Ze hebben een uur moeten wachten voordat Van der Hoeven naar buiten kwam. De minister werd lang opgehouden omdat ze verschillende media te woord stond. En er was heel veel pers af­gekomen op haar bezoek. Volgens de Organezen geeft dat ook aan dat hun bedrijf een begrip is in Ne­derland. Ze zijn blij met al die be­langstelling maar er heerst, zeggen enkele werknemers, ook een stem­ming van: afwachten wat het alle­maal oplevert. Nicole van Straten van de onderne­mingsraad was blij met het bezoek van Van der Hoeven. "Het is goed dat er elke dag iets gebeurt. We moeten niet stilvallen. We hebben de minister kunnen uitleggen wat de kracht is van ons bedrijf, name­lijk het samenspel tussen alle disci­plines. We hebben met haar ook gefilosofeerd over toekomstscena­rio's. We hebben benadrukt wat we willen, het behoud van de ken­nis en van de werkgelegenheid. We hebben haar ook gewezen op het uitgebreide netwerk van uni­versiteiten en hogescholen waar­voor wij onderzoekswerk doen."

Van der Hoeven werd na de ge­sprekken met de bedrijfsleiding, de OR en de Raad van Commissa­rissen rondgeleid door het labora­torium. De media mochten daar uitgebreid beelden van maken. Van der Hoeven sprak met werk­nemers over hun werk en hun zor­gen vanwege de aangekondigde ontslagen. "Positief dat ze hier komt kijken", zei senior scientist Els van Doornmalen. Maar de onze­kerheid over de toekomst blijft knagen, daar kon de minister niets aan veranderen.


bron:  Minister_bezoekt_lab.jpg | Auteur: Wim Arts
Dit bericht is 1899 maal bekeken


Interessante kennis

Merck & Co is de op n na grootste leverancier van medicijnen in wereld. Hun streven is om hun markt uit te breiden naar groeimarkten zoals China, India en Japan. Een uitdaging want de wereldbevolking neemt snel toe!