Het gevoel van Organon

Nieuws

20-01-2011  Aanzienlijk deel van de beoogde besparingen is gerealiseerd

Sinds een jaar zijn de productieafdelingen van MSD in Oss bezig met de voorbereidingen voor een efficiencyprogramma, 'MPS/Lean' geheten, waarmee de locatie aansluiting krijgt met het wereldwijde Merck productienetwerk. MPS/Lean verbetert de efficiency, kwaliteit en service aan de klanten. De medewerkers van de productieafdeling POO (Pharmaceutical Operations Oss) worden vandaag geïnformeerd over de voortgang. De medewerkers van API/BT (Active Pharmaceutical Ingredients/Biotechnology) zullen vanaf morgen in bijeenkomsten geïnformeerd worden. In nauwe samenwerking met medewerkers en in overleg met de Ondernemingsraad zijn de plannen nader uitgewerkt. De eerste adviesaanvragen zijn begin januari van dit jaar ingediend bij de Ondernemingsraad die advies zal uitbrengen nadat er duidelijkheid is over het nog lopende business development- proces [1].

MPS/Lean beoogt een kostenreductie van 30% te realiseren. Een aanzienlijk deel van deze beoogde besparingen is nu al gerealiseerd doordat tijdelijke contracten niet verlengd zijn, het aantal uitzendkrachten verminderd is, en vacatures minimaal ingevuld zijn. Daarnaast is het productievolume in POO gegroeid. Aan de Ondernemingsraad is nu advies gevraagd over de organisatiewijzigingen in de productieafdelingen, waarbij nog maximaal 375 banen (ongeveer 175 bij POO en ongeveer 200 bij API/BT) [2] zouden komen te vervallen op grond van MPS/Lean.

Jan Smook, General Manager API/BT Nederland: "We zullen helaas nog steeds banen moeten schrappen in de Osse productieafdelingen en dat zal nog steeds moeilijk zijn. Maar we hebben een wezenlijk deel van de beoogde kostenbesparingen al in 2010 gerealiseerd en dat is goed nieuws voor onze vaste medewerkers die zich ondanks de moeilijke situatie volledig blijven inzetten." Cees Mens, Senior Director of Operations, POO: "We hebben van Merck de kans gekregen om te laten zien wat we kunnen in Oss. MPS heeft nu al tastbare resultaten opgeleverd. We gaan op die ingeslagen weg verder. Veranderingen zijn altijd lastig, zeker als die gepaard gaan met onzekerheid over banen. Ik heb dan ook zeer grote waardering voor de wijze waarop onze medewerkers dit oppakken."

De MSD-vestiging in Oss is een belangrijke productielocatie voor farmaceutische en biotechnologische grondstoffen en geneesmiddelen binnen het wereldwijde productienetwerk van Merck. Invoering van MPS/Lean is volgens Merck noodzakelijk in het licht van de internationale marktontwikkelingen, de toenemende druk op kosten en de concurrentie binnen en buiten het bedrijf.

Notes

[1] In het business development-proces verkennen Merck/MSD gezamenlijk met vertegenwoordigers van de Ondernemingsraad, Raad van Commissarissen en de vakbonden, mogelijke alternatieven voor de toekomst van de MSD-site. Zoals eerder gecommuniceerd, is de periode waarin dit onderzoek plaatsvindt verlengd tot 15 februari.

[2] In totaal zijn er momenteel ongeveer 2.525 productiemedewerkers bij MSD in Oss. Ongeveer 1.100 in POO en ongeveer 1.425 in API/BT.


bron:  MSD | Auteur: MSD/persbericht
Dit bericht is 2057 maal bekeken


Interessante kennis

Merck & Co is de op n na grootste leverancier van medicijnen in wereld. Hun streven is om hun markt uit te breiden naar groeimarkten zoals China, India en Japan. Een uitdaging want de wereldbevolking neemt snel toe!