Het gevoel van Organon

Nieuws

21-01-2011  Ontslag voor 375 man in Oss

Dertig banen zijn er bij de twee productie- afdelingen van MSD/Organon in Oss gespaard ten opzichte van de in juli aange­kondigde reorganisatie. Op de productieafdelingen van MSD/ Organon in Oss vallen nog 375 gedwongen ontslagen. Dat is het personeel gisteren meege­deeld. Het aantal is minder dan eer­der aangekondigd bij de reorganisa­tie van 8 juli. In de afgelopen maanden zijn na­melijk veel tijdelijke contracten niet verlengd, is het aantal uitzend­krachten verminderd en zijn vaca­tures minimaal ingevuld. In totaal zijn er zo al 370 banen vervallen. Bovendien is werk van andere vesti­gingen naar Oss gehaald. Bij de productieafdelingen in Oss zouden volgens de reorganisatie van juli 2010 775 banen worden ge­schrapt. Dat zijn er nu dus 745.

De ontslagen zijn het gevolg van een wereldwijd programma bij het Amerikaanse MSD, genoemd MPS/ Lean. Daarbij wordt gekeken hoe er zo efficiënt mogelijk kan worden gewerkt. MPS/ Lean beoogt een kostenreductie van dertig pro­cent.

OR-voorzitter Nicole van Straten zegt dat de ondernemingsraad pas op 16 februari een advies geeft. Een dag nadat duidelijk is geworden hoe de toekomst van het Osse be­drijf eruit gaat zien. Op dit proces willen het bedrijf en de OR nu niet ingaan. Van Straten: "We hebben in sep­tember toen de reorganisatieplan­nen tijdelijk werden uitgesteld, ge­zegd dat het proces bij de productie wel voorbereid mocht worden. We zijn ook steeds op de hoogte gehou­den."

Bij de productieafdelingen van MSD/ Organon in Oss werken mo­menteel 2525 medewerkers. Onge­veer 1100 bij POO (farmaceutische productie) en 1425 bij API/ BT (grondstoffen).


bron:  Brabants Dagblad | Auteur: Henk Snijders
Dit bericht is 2049 maal bekeken


Interessante kennis

Merck & Co is de op n na grootste leverancier van medicijnen in wereld. Hun streven is om hun markt uit te breiden naar groeimarkten zoals China, India en Japan. Een uitdaging want de wereldbevolking neemt snel toe!