Het gevoel van Organon

Nieuws

10-02-2011  Stimuleringsfonds in maak voor bedrijven

De stuurgroep Kracht van Oss werkt de komende jaren aan ver­sterking van de Osse economi­sche kracht. Om ondernemers te 'kietelen' kan een Stimule­ringsfonds helpen, volgens voor­zitter Rob Prins. Hij zoekt daar­bij naar diverse partners.

De economische crisis, grote bedrijven die zich terugtrekken uit Oss, MSD dat in de problemen is geraakt. De stad krijgt klap na klap. „"Je beseft dat grote fabrieken en instellingen zomaar weer kun­nen verdwijnen", zegt Rob Prins, voorzitter van stuurgroep Kracht van Oss die zichzelf gisteren intro­duceerde. Prins heeft als oud-top­man van Organon 'ja' gezegd om leiding te geven aan de stuur­groep, waarin behalve de gemeen­te Oss en de Rabobank ook de di­verse Osse ondernemersverenigin­gen zitten. Eén van de eerste concrete doelen die Kracht van Oss wil realiseren, is het Stimuleringsfonds. Prins: "Het is een middel om iets uit te voeren, om allerlei activiteiten mee te financieren. Niet bedoeld dus voor rapporten of onderzoe­ken. Met het geld kun je bijvoor­beeld een ondernemersplan onder­steunen."

De voorzitter gaat een beroep doen op de kennis en kunde van de Brabantse Ontwikkelings Maat­schappij (BOM), maar zal niet schromen ook financieel een be­roep op die club te doen. "Verder zoekt de gemeente geld om het fonds te voeden, en is ook het be­drijfsleven op zoek. Rond de zo­mer willen we ermee aan de slag." Prins kan niet zeggen hoeveel kapi­taal het Stimuleringsfonds nodig heeft om effect te hebben. "Liefst zoveel mogelijk, maar ik heb geen plafond of grenzen. Ik denk niet aan idioot grote bedragen." Oss heeft, memoreerde Prins, een reputatie op het gebied van ver­trekkende bedrijven zoals Unile­ver, Philips, de vleesindustrie. Hoe verder de eigenaren van megabe­drijven van Oss verwijderd zijn, hoe eerder ze volgens Prins een be­sluit kunnen nemen om te vertrek­ken. Daarom zoekt hij met zijn stuurgroep in eerste instantie naar aan Oss gelieerde bedrijven. "On­dernemers die een binding heb­ben met Oss. We beginnen met het midden- en kleinbedrijf."

Om ondernemers te binden, dient Oss een goede infrastructuur te hebben, en moet het werken aan scholing waar het bedrijfsleven om vraagt. Kracht van Oss betrekt ook het onderwijsveld bij zijn Her­culestaak. Voorzitter Prins: "We trekken anderhalf, twee jaar uit om te laten zien hoeveel ellende we voorkomen hebben, of hoeveel banen erbij zijn gekomen."


bron:  Brabant Dagblad | Auteur: Henk Verhagen
Dit bericht is 1669 maal bekeken


Interessante kennis

Merck & Co is de op n na grootste leverancier van medicijnen in wereld. Hun streven is om hun markt uit te breiden naar groeimarkten zoals China, India en Japan. Een uitdaging want de wereldbevolking neemt snel toe!