Het gevoel van Organon

Nieuws

12-02-2011  'Kans groeit voor Science Park Oss'

De overname van de onder­zoek- en onwikkelafdeling van Or­ganon door het Japanse Takeda biedt grote kans van slagen voor het opzetten van een Life Sciences Park. Dit stelt de Osse wethouder Economische Zaken Jan van Loon in reactie op het nieuws dat ruim 700 onderzoekers van MSD/Organon in Oss dankzij de overname hun baan behouden.

In samenwerking met MSD/ Orga­non, de provincie en het ministe­rie van Economische Zaken be­kijkt de gemeente het opzetten van een Life Sciences Park. Hier zouden onderzoekers van Orga­non en andere geïnteresseerden ei­gen kleine onderzoekscentra kun­nen beginnen. De Amerikaanse moedermaatschappij heeft toege­zegd behoorlijk te willen investe­ren in de Osse campus. Volgens Van Loon zijn er heel mooie pro­jecten aangedragen bij de stuur­groep die de haalbaarheid van de Life Sciences Park heeft onder­zocht. "Maar we moesten ook constate­ren dat een campus alleen levens­vatbaar is als er ook een onder­zoeksafdeling van een farmaceu­tisch bedrijf aanwezig is." De komst van de Japanners biedt in de ogen van Van Loon perspectief. "Er komen dadelijk drie onderde­len op het huidige Organon ter­rein: Takeda met onderzoek, MSD met de productie van geneesmid­delen en grondstoffen en het Life Sciences Park."


bron:  Brabants Dagblad | Auteur: Van een correspondent
Dit bericht is 1739 maal bekeken


Interessante kennis

Merck & Co is de op n na grootste leverancier van medicijnen in wereld. Hun streven is om hun markt uit te breiden naar groeimarkten zoals China, India en Japan. Een uitdaging want de wereldbevolking neemt snel toe!