Het gevoel van Organon

Nieuws

16-02-2011  Geen passend alternatief voor Organon

Gedurende een intensieve onderzoeksperiode die ongeveer een half jaar in beslag heeft genomen, hebben Merck & Co. Inc., het management van MSD-Organon en van Organon BioSciences Nederland, de Raad van Commissarissen, de Ondernemingsraad en de vakbonden FNV Bondgenoten, De Unie, CNV Vakmensen en VMHP MSD verschillende business development-alternatieven voor Oss en Schaijk onderzocht. Vandaag moet MSD-Organon helaas mededelen dat het onderzoek geen haalbaar extern business development-alternatief heeft opgeleverd voor een herstructurering van de R&D-activiteiten in Oss en Schaijk. Deze conclusie werd getrokken nadat Merck concludeerde dat zij de potentiële transactie niet kon ondersteunen. Alle medewerkers worden vandaag persoonlijk nader op de hoogte gesteld van deze uitkomst.

Sinds vorig jaar september zijn verschillende externe partijen benaderd en hebben intensieve gesprekken plaatsgevonden. Dit heeft helaas niet geresulteerd in een passend alternatief dat recht deed aan de belangen van het bedrijf, de aandeelhouder en alle andere belanghebbenden die deel hebben genomen aan dit proces. "De onderzoeksperiode was complex en is constructief en in nauwe samenwerking met alle partijen verlopen. De uitkomst is dan ook teleurstellend en moeilijk voor ons", zei Joep Pluymen, directievoorzitter N.V. Organon en Organon BioSciences B.V. Pluymen voegde toe dat MSD-Organon nu begonnen is met het onderzoeken van interne mogelijkheden om wellicht een aantal R&D-banen te kunnen behouden. In dit scenario zou een deel van de R&D wellicht een klein 'center of excellence' kunnen vormen binnen het bedrijf. Er is geen garantie voor succes, maar MSD-Organon hoopt in de komende weken de analyse af te kunnen ronden en beslissingen te kunnen nemen over mogelijke vervolgstappen. Indien een interne oplossing mogelijk blijkt, zal de Ondernemingsraad gevraagd worden over die mogelijke interne oplossing te adviseren. Op dat moment zal het bedrijf in staat zijn om verdere details bekend te maken.

Pluymen benadrukte dat MSD-Organon belangrijk is en blijft voor Merck en dat de gezamenlijke Merck-dochterondernemingen ook de grootste werkgever in de Nederlandse farmaceutische industrie blijven, met locaties in onder meer Haarlem, Oss en Boxmeer. In totaal werken er meer dan 6.700 mensen bij het bedrijf. Binnen het internationale productienetwerk van Merck blijft Oss een belangrijke productielocatie voor farmaceutische producten en biologics. Het bedrijf zal op dit gebied blijven investeren en zich inzetten om de efficiency te verbeteren.

"Het nieuws van vandaag lost de onzekerheid waarin veel collega's verkeren helaas niet op. Maar we blijven ons inzetten om constructieve oplossingen te onderzoeken en we beloven dat we onze collega's en anderen, zodra dat mogelijk is, blijven informeren over het verdere verloop", zei Pluymen.


bron:  MSD | Auteur: MSD
Dit bericht is 1727 maal bekeken


Interessante kennis

Merck & Co is de op één na grootste leverancier van medicijnen in wereld. Hun streven is om hun markt uit te breiden naar groeimarkten zoals China, India en Japan. Een uitdaging want de wereldbevolking neemt snel toe!