Het gevoel van Organon

Nieuws

17-02-2011  Het reddingsplan was té mooi

Het afgewezen reddingsplan voor Organon zag er té goed uit. Haakten de Amerikanen af in het besef een geduchte con­current in Europa in het zadel te helpen? Of hebben overname­kandidaten de ogen geopend in­zake het Osse kroonjuweel? Wat heeft de Amerikanen doen besluiten op het allerlaatste nippertje de stekker te trekken uit een vooraf door alle partijen kans­rijk geacht reddingsplan voor Orga­non? Maandenlang zijn ondernemings­raad, raad van commissarissen, vakbonden en directie van MSD/ Organon, samen met exter­ne partijen én de onderhandelaars van het Amerikaanse moederbe­drijf, in de weer geweest om een al­ternatief voor de sluiting van de Osse onderzoeksdivisie op tafel te krijgen.

Een uiterst complexe opdracht, maar het lukte! Dat was althans de stellige overtuiging van alle betrok­kenen toen het plan met de mede­deling 'Dit is het' bij de top van het concern op tafel werd gelegd. Iedereen die ervan wist was en­thousiast. Ook minister Maxime Verhagen, zo bevestigde hij nog eens gisteravond op werkbezoek in Tilburg. Hij werd op de hoogte gehouden van de voortgang van de gesprekken met kandidaatko­pers en heeft met een kandidaatko­per ook zelf een telefoongesprek gehad. Namen wil hij niet noe­men, maar het melden van het Ja­panse Takeda als gedoodverfde overnamekandidaat betitelt hij des­gevraagd als 'onjuist'. Een reddingsplan voor Organon lag er op hoofdlijnen, maar mis­schien wel zó mooi, dat het daar­mee ook meteen een bedreiging werd voor de Amerikanen. Waar­om zouden ze een geduchte con­current op het Europese vasteland in het zadel helpen? Zeker als daar ook nog de overdracht van een ze­ker aantal patenten mee gemoeid is.

De hele wereldwijde reorganisatie na de overname van Schering-Plough/Organon was juist gericht op meer efficiency om de moor­dende concurrentie en steeds maar oplopende onderzoekskos­ten het hoofd te bieden. De Ameri­kanen moeten intussen ook al lijd­zaam toezien hoe in het Verre Oos­ten steeds meer eigen farmabedrij­ven de enorme markten daar be­dienen. Allemaal ontwikkelingen die niet goed zijn voor de aandeel­houderswaarde.

Een mogelijkheid is ook dat de ko­per voor Organon de Amerikanen juist de ogen heeft doen openen. Want na Schering-Plough, dat in 2007 liefst 11 miljard euro voor Or­ganon op tafel legde, was er nu weer een partij die de waarde van het bedrijf inzag. Het was immers een deal die recht deed aan be­houd van werkgelegenheid, kennis én continuïteit. Hebben ze dan in Amerika tóch gedacht: 'wat zien anderen wat wij niet zien' en heb­ben ze besloten op hun schreden terug te keren? Dat zou opge­maakt kunnen worden uit de woorden van MSD/Organon-direc­tievoorzitter Joep Pluymen in Oss, die stelt dat het 'een strategische keuze van de Amerikanen is' om hem nu binnen enkele weken de mogelijkheden van een eigen - zij het beperkte - doorstart te laten onderzoeken. De mogelijkheid dat de Amerikanen de stekker eruit ge­trokken hebben om de onderhan­delingen verder op scherp te stel­len (lees hogere prijs), lijkt onwaar­schijnlijk. Het besluit is als onom­keerbaar naar buiten gebracht.


bron:  Brabants Dagblad | Auteur: Henk Snijders en Anita de Haas
Dit bericht is 1733 maal bekeken


Interessante kennis

Merck & Co is de op n na grootste leverancier van medicijnen in wereld. Hun streven is om hun markt uit te breiden naar groeimarkten zoals China, India en Japan. Een uitdaging want de wereldbevolking neemt snel toe!