Het gevoel van Organon

Nieuws

18-02-2011  Raad verbijsterd door besluit MSD

Verbijstering, diepe teleurstel­ling, onbegrip en eigenlijk ook ge­woon boosheid. De gemeenteraad van Oss heeft gisteravond met ste­vige woorden gereageerd op het besluit van MSD om alle onder­handelingen over overname van gedeelten van Organon stop te zet­ten. Een motie waartoe de SP het initiatief had genomen en waarin het besluit van MSD werd veroor­deeld werd unaniem aangenomen. In de motie werd benadrukt dat er na een half jaar van overleg tussen vakbonden, ondernemingsraad, de raad van commissarissen en direc­tie van MSD/Organon een resul­taat was geboekt waarbij een der­de partij een bod had gedaan dat aan de uitgangspunten van Merck voldeed. De raad besloot alle mo­gelijke steun te verlenen aan de vakbonden, OR en RvC in het kort geding dat zij tegen het be­sluit vanuit Amerika hebben aan­gespannen. Ook deed de raad een beroep op het kabinet om alles in het werk te blijven stellen de direc­tie in de VS ertoe te bewegen de onderhandelingen met de overna­me-kandidaat te hervatten.

D66-raadslid en Organon-mede­werker Behcet Sahin zei veront­waardigd zijn schoen omhoog te willen houden tegen de directie van Merck, zoals de betogers in Egypte dat onlangs tegen Mubarak hadden gedaan. "Stop deze kapi­taalvernietiging, stop deze kennis­vernietiging", was de kern van zijn betoog. Patrice van Geffen (PvdA) beschul­digde de MSD-directie van onfat­soenlijk handelen, vooral richting de medewerkers van Organon, die voor de tweede keer in de kou worden gezet. Volgens Frank den Brok (VDG) moet minister Verha­gen bij Merck-topman Clark zo hard met de vuist op tafel slaan, dat de tafel in twee stukken breekt. Burgemeester Klitsie be­loofde de motie met kracht uit te voeren, "al moeten we alletwee on­ze schoenen uittrekken."

De initiatiefgroep 'Organon hoort bij Oss' kondigde gisteren een nieuwe manifestatie in het Osse centrum aan. Die is morgen tus­sen 14 en 15 uur op het Walplein.


bron:  Brabants Dagblad | Auteur: Dan Wildeman
Dit bericht is 1669 maal bekeken


Interessante kennis

Merck & Co is de op n na grootste leverancier van medicijnen in wereld. Hun streven is om hun markt uit te breiden naar groeimarkten zoals China, India en Japan. Een uitdaging want de wereldbevolking neemt snel toe!