Het gevoel van Organon

Nieuws

19-02-2011  Nog te vroeg voor harde actie in Oss

"Het is nu nog te vroeg om tot harde acties over te gaan." Dat antwoordde FNV-bestuurder Aran­ka Ouwehand gistermiddag op een personeelsbijeenkomst bij Or­ganon op een suggestie uit de zaal om de productie in Oss plat te leg­gen. Ze zei dat eerst de uitkomst van een kort geding afgewacht moet worden. Daarna staan alle opties nog open voor de vakbon­den. Het kort geding dient vrijdag­middag 4 maart voor de rechtbank in Amsterdam. Ouwehand en de ondernemingsraad riepen het per­soneel op massaal mee te gaan naar Amsterdam. "Als we niet in de rechtszaal kunnen, dan is er al­tijd een mogelijkheid om buiten te demonstreren."

In twee bijeenkomsten praatten OR en vakbonden het massaal op­gekomen personeel gistermiddag bij. Nicole van Straten van de on­dernemingsraad vroeg de mensen andermaal solidair te blijven. "We weten dat het lang heeft geduurd, maar laten we de tijd tot het kort geding en de zitting bij de Onder­nemingskamer op 24 maart er nog bij nemen." Van Straten zei alle vertrouwen te hebben in de afloop van de juridische procedure. "De directie in Amerika heeft eenzijdig de afspraken van september ge­schonden. Daar moet de rechter ze gewoon aan gaan houden." Vol­gens Van Straten en OR-vice voor­zitter Iris van Dinther was afge­sproken dat in samenspraak de be­slissing over een overname geno­men zou worden. "Maar ons plan is door het bestuur in Amerika on­der de arm genomen en zonder enig overleg in enkele dagen afge­wezen." De OR benadrukte gisteren nog eens dat er echt een prachtig plan lag voor Oss, dat ook nog eens recht zou doen aan de belangen van MSD en de aandeelhouders. "Daar moeten we ze gewoon aan houden." Daarom voelt de OR zich zeer sterk staan in de procedu­re. Het idee van de Osse MSD-di­recteur Joep Pluymen - door hem als plan B betiteld - om een klein nieuw onderzoekscentrum op te zetten in Oss, wordt door de OR als onrealistisch weggehoond. "On­ze directeur verspreidt ook onwaar­heden in de organisatie", aldus Van Dinther. Bovendien willen OR en vakbonden nog niet praten over een plan B als plan A in hun ogen nog niet van de baan is.


bron:  Brabants Dagblad | Auteur: Henk Snijders
Dit bericht is 1740 maal bekeken


Interessante kennis

Merck & Co is de op n na grootste leverancier van medicijnen in wereld. Hun streven is om hun markt uit te breiden naar groeimarkten zoals China, India en Japan. Een uitdaging want de wereldbevolking neemt snel toe!