Het gevoel van Organon

Nieuws

21-02-2011  Opinie: Hoe Organon te bevrijden van Merck

Een handvol bedrijven heeft gesnuffeld aan Organon. Toch lukt een verkoop maar niet. Onwil van de Amerikaanse moeder? Of is Organon een moeilijk geval? Terwijl door de straten van Oss de zoveelste demonstratie wandelt voor behoud van het Organon-laboratorium, maken commissarissen overuren ter voorbereiding van het kort geding tegen moederconcern Merck. Kandidaatkopers wachten af of proberen op de valreep nog aan tafel te komen.

Voor Merck ligt de zaak betrekkelijk eenvoudig. De nieuwe topman van de Amerikaanse farmareus (omzet 2010: $48 mrd) wil zijn aandeelhouders behagen met een verbetering van de winst per aandeel. Aan onderzoek en ontwikkeling besteedt het concern jaarlijks $5,8 mrd ofwel 24% van de omzet. Dat kan efficiënter, door centralisatie. Sluiting van het lab in Oss levert een directe besparing aan personeelskosten op van circa $130 mln. De Amerikanen hebben bij hun besluit echter buiten de Nederlandse governance-regels gerekend. Die maken het mogelijk dat lokale commissarissen tegen de eigenaar stemmen. Een compromis werd daarop bereikt, een convenant gesloten. Er zou worden gekeken of een toekomst buiten Merck voor Organon mogelijk is.

En daar begint het lastige farmaspel. Behalve een lab waar circa duizend onderzoekers emplooi vinden, heeft Organon een productiefaciliteit, artsenbezoekers, marketeers en wat overhead. De omzet wordt er geschat op €2 mrd tot €2,3 mrd. Een koper zal niet alleen het lab willen overnemen, hij zal ook een stuk van die omzet willen overnemen, waaruit hij het speurwerk kan financieren. En daar doemt de eerste hobbel op. Merck is niet erg genegen veel omzet mee te geven. Immers, dat gaat direct ten koste van de winst per aandeel. Per definitie is de vergoeding op de contanten van een verkoop lager dan de operationele marge op medicijnenverkoop.

De zaak zou gemakkelijker liggen als de operationele marge op de feminiene medicijnen van Organon een stuk lager ligt dan het gemiddelde van Merck, maar dat lijkt niet het geval. De marge van Organon ligt op 20%, waar het gemiddelde van Merck ruim 7% bedraagt. Tegelijkertijd is de bijdrage van Organon aan de concernomzet een schrale 5%, dus de schade voor de winst per aandeel is te overzien als er een stukje wordt afgestaan. Dan duikt er een obstakel van een andere orde op, de interne bedrijfspolitiek binnen Merck. Afdelingen, divisies en landen en hun managers hebben ieder zo hun eigen belang om te ageren tegen de verkoop van al te veel omzet of specifieke producten uit de vrouwelijke gezondheidstak van Merck. Gaat de nieuwe pil, op basis van een natuurlijk hormoon, mee naar een koper of blijft hij bij Merck?

Volgens betrokkenen bij de verkoop zijn de Amerikanen thans bereid maximaal zo'n $300 mln aan omzet mee te geven, de spelers willen niet zeggen om welke producten het gaat. Zijn omzet en aantal onderzoekers communicerende vaten in het spel tussen loven en bieden? Was het maar zo eenvoudig. Op de eerste plaats is er de kwaliteit van de omzet. Die wordt vooral bepaald door de periode totdat een patent afloopt. Met een product als Nuvaring weet een koper zich tot 2018 verzekerd van een stabiele omzet van een half miljard. Voor een andere kaskraker, Follistim, houdt het al op in 2015. Hoeveel wil een koper daarvoor betalen en voor hoeveel staat het bij Merck op de balans?

Een alternatief is dat Merck geen omzet, maar contanten meegeeft, geld waarmee de nieuwe eigenaar tijd krijgt om nieuwe kaskrakers uit het laboratorium te laten stromen zonder eerst zelf investeringen te doen. Maar hoeveel wil deze hebben en hoeveel wil Merck geven?

Een kandidaatkoper zal ook kijken wat de overheid aan subsidies wil geven. Vrijstelling van loonbelasting bijvoorbeeld voor mensen die het speur- en ontwikkelingswerk doen. Helaas voor Oss zullen weinig potentiële kopers ondanks alle inspanningen bereid zijn het kostbare apparaat van duizend onderzoekers over te nemen. Veel innovaties zijn er namelijk de afgelopen jaren niet uitgekomen en de pijplijn, zo wordt gesteld, is behoorlijk leeg. Veronderstel dat een geïnteresseerde 20% tot 30% van het personeel wil overnemen, dan ontstaat er een nieuw vraagstuk. Wie neemt de herstructureringskosten voor de rest voor zijn rekening? De einduitslag zal vooral worden ingegeven door de mate waarin de top van Merck last heeft van Organon voor zijn reputatie. Helaas staat het hoofdkantoor niet in Nederland en is de topman geen Nederlander die in zijn krant dagelijks over de perikelen in Oss leest.


bron:  Financieel Dagblad | Auteur: Pieter Couwenbergh
Dit bericht is 2093 maal bekeken


Interessante kennis

Merck & Co is de op n na grootste leverancier van medicijnen in wereld. Hun streven is om hun markt uit te breiden naar groeimarkten zoals China, India en Japan. Een uitdaging want de wereldbevolking neemt snel toe!