Het gevoel van Organon

Nieuws

28-02-2011  Opinie: Organon heeft nu meer nodig dan alleen maar geld

Het is triest wat er met Organon gebeurt, dat nu al vier jaar een speelbal is van strategische besluiten van achtereenvolgens Akzo, Schering-Plough en MSD. Maar de door Wim Huppes bepleite overheidssteun van enkele honderden miljoenen zal niet de redding zijn. Er is veel meer nodig dan alleen maar geld. Huppes beschrijft (FD 21 februari) hoe succesvol Organon in het verleden is geweest bij de ontwikkeling van geneesmiddelen. Maar, succes behaald in het verleden is geen garantie voor de toekomst. De farma-industrie is de laatste 30 jaar door een enorm transformatieproces gegaan. Schaalvergroting, middels fusies en overnames, waren nodig om de oplopende kosten voor de ontwikkeling van geneesmiddelen te kunnen terug verdienen. De eigen, veelal op chemische leest geschoeide researchlaboratoria werden steeds minder succesvol, en strategische samenwerking met de snel opkomende jonge biofarmabedrijven werd van groot belang. Open innovatie (niet alles uit eigen keuken) werd een sleutel tot succes. Organon en moeder Akzo deden er relatief lang over om in te zien dat er gehandeld moest worden.

Maar zo'n vijf jaar geleden bleek men in Arnhem en Oss toch het licht gezien te hebben. Organon, inmiddels Organon Biosciences gedoopt, zette onder een nieuwe leiding in op biotechnologie en open innovatie en kreeg van moeder Akzo de kans op eigen benen te staan. Dat zou goed zijn voor moeder en dochter, want Hans Wijers zou door de beursgang van Organon miljarden in handen krijgen om zijn groeistrategie in verven en lakken te kunnen financieren. Maar het liep anders en Organon werd in twee jaar tijd tweemaal verkocht, waarbij de belangen van de verkopende partijen en hun managers vooropstonden. Organon werd het kind van de rekening. Het bedrijf, en zeker de R&D-poot, zal daardoor zeker niet sterker zijn geworden. Organon is tweemaal als onderliggende partij in overnames betrokken geraakt en vervolgens door de nieuwe hoofdkantoren langs de internationale meetlat gelegd. Vooral na de overname door MSD kan de conclusie geen andere zijn dan dat zowel de innovatiekracht van Oss als het innovatie- en industrieklimaat van ons land is gewogen en te licht bevonden. Dat afdoen met Amerikaans chauvinisme is kortzichtig.

Het is terecht dat de raad van commissarissen, ondernemingsraad en vakbonden hebben geprobeerd een alternatief te ontwikkelen voor de door MSD aangekondigde sluiting van Organon. Want het is niet uitgesloten dat er andere spelers in de wereldwijde farmamarkt zijn die Organons R&D wel een aantrekkelijke overnamekandidaat vinden. Maar nu dat lijkt te stranden lijkt me niet dat de overheid in de rol moet stappen die het primaat is van marktpartijen en ondernemers met een visie. Natuurlijk, als de overheid door dit soort ondernemers wordt gevraagd om ook wat bij te dragen, moet dat gebeuren. Anders wordt ondernemen in ons land een stuk moeilijker dan in vele met ons concurrerende landen.

Gerard van Beynum werkte bij Gist-brocades en Pharming en is thans commissaris bij life-sciencesbedrijven.


bron:  Financieel Dagblad | Auteur: Gerard van Beynum
Dit bericht is 1761 maal bekeken


Interessante kennis

Merck & Co is de op één na grootste leverancier van medicijnen in wereld. Hun streven is om hun markt uit te breiden naar groeimarkten zoals China, India en Japan. Een uitdaging want de wereldbevolking neemt snel toe!