Het gevoel van Organon

Nieuws

02-03-2011  Steun bedrijfsleven Oss bij protest van MSD

Ongeveer vierhonderd men­sen hebben gistermiddag in Oss meegelopen tijdens de inmiddels wekelijkse lunchwandeling van werknemers van MSD naar het ge­meentehuis. De MSD-werkne­mers die hun baan dreigen te ver­liezen, kregen steun van personeel van andere Osse bedrijven die af­hankelijk zijn van de werkgelegen­heid bij het farmaciebedrijf. Het ging bijvoorbeeld om personeel van de Rabobank, makelaars, de woningcorporatie en een aantal zelfstandige ondernemers. De ac­tievoerders werden ontvangen door burgemeester Klitsie.

Bij het voormalige Organon drei­gen ruim tweeduizend banen te verdwijnen door reorganisatie bij het Amerikaanse moederbedrijf Merck. Er was een overnamekandi­daat, maar de directie van Merck brak de onderhandelingen hier­over op het laatste moment af. Vrij­dag dient daarover een kort geding dat is aangespannen door de raad van commissarissen, onderne­mingsraad en vakbonden.

Ook de provincie is - opgedragen in een vrijdag aangenomen motie - bezig met een ultieme inspan­ning om de onderhandelingen over de overname van het Osse be­drijf weer te heropenen. Commis­saris van de koningin Wim van de Donk komt hier vandaag waar­schijnlijk met een mededeling over. Een van de overname- kandi­daten is oud- Organon-directeur Herjan Coelingh Bennink met zijn bedrijf Pantarhei.


bron:  Brabants Dagblad | Auteur: Van een correspondent
Dit bericht is 1640 maal bekeken


Interessante kennis

Merck & Co is de op n na grootste leverancier van medicijnen in wereld. Hun streven is om hun markt uit te breiden naar groeimarkten zoals China, India en Japan. Een uitdaging want de wereldbevolking neemt snel toe!