Het gevoel van Organon

Nieuws

03-03-2011  Maasdonk bezig met gevolgen MSD

De gemeente Maasdonk denkt mee over oplossingen om een ontslaggolf bij MSD/Organon op te vangen. Dat kan bijvoor­beeld door mensen die ontslagen zijn elders te herplaatsen. Ook treedt Maasdonk in overleg met de gemeente Oss om in beeld te brengen wat de sociale en finan­ciële gevolgen van een dergelijke ontslaggolf zijn. Een motie daar­over, ingediend door het CDA, werd dinsdagavond door de voltal­lige gemeenteraad van Maasdonk aangenomen. Op initiatief van CDA-fractievoor­zitter Jolanda Schneider werd een debat gehouden. Zij uitte daarin haar zorgen over de dreigende ont­slagen. "Ook al hebben we dan geen invloed op de besluitvor­ming, we hebben wel invloed op de impact die het heeft." Schnei­der vroeg zich af hoeveel mensen in Maasdonk geraakt worden, hoe de gemeente daarop kan anticipe­ren en op welke wijze er in de re­gio wordt gesproken over MSD.

Wethouder Rini van de Ven: "We dienen er vanuit te gaan dat er in­derdaad ruim 2.000 banen op de tocht staan. Dat kan betekenen dat er in de regio nog eens zoveel men­sen hun baan kwijtraken." MSD geeft volgens hem geen inzicht over waar de personeelsleden van­daan komen. "Voor zowel Maas­donk als Bernheze kan dat om honderden personen gaan." Na een korte schorsing stemden al­le partijen in met de motie. "Beter nu goed inzicht hebben, zodat we niet voor verrassingen komen te staan", gaf Dorpsbelangen-fractie­voorzitter Annemiek van Gerven als verklaring. Ook de VPM doet mee: "Het is van belang dat de eco­nomische en persoonlijke ramp in regioverband wordt opgepakt. Sa­men sterk." Ook Jan van Hoek schaarde zich namens Dorp Vin­kel achter de motie, maar hij plaatste er wel een kanttekening bij. Van Hoek, toch al op dreef dinsdagavond, moest van het hart dat de inhoud van de motie een herhaling van zetten is. In het in­terpellatiedebat hoorde hij niets nieuws. Hij waarschuwde ervoor niet de illusie te wekken dat Maas­donk wonderen kan verrichten. "En waarom een motie neerleg­gen waar iedereen achter staat en die concreet geen inhoud heeft? De provinciale verkiezingen heb­ben hier een rol gespeeld ben ik bang." Van Hoek vermoedde een promotiepraatje voor het CDA: "Dat schaadt het aanzien van deze gemeenteraad." Schneider (CDA), zichtbaar overdonderd door de op­merking van Van Hoek: "Dit leg ik naast me neer. Ik ben niet van zins verder te reageren."


bron:  Brabants Dagblad | Auteur: Paul Driessen
Dit bericht is 1734 maal bekeken


Interessante kennis

Merck & Co is de op n na grootste leverancier van medicijnen in wereld. Hun streven is om hun markt uit te breiden naar groeimarkten zoals China, India en Japan. Een uitdaging want de wereldbevolking neemt snel toe!