Het gevoel van Organon

Nieuws

26-02-2011  Provinciale Staten betuigen steun aan Organon

In een motie 'vreemd aan de orde van de dag' hebben Provinciale Staten unaniem hun steun betuigd aan de vakbonden, ondernemingsraad en raad van commissarissen van MSD-Organon in het kort geding dat zij hebben aangespannen tegen het besluit van Merck. Ook willen Provinciale Staten hun ongenoegen over de gang van zaken aan de directie van Merck kenbaar maken en deze verzoeken de onderhandelingen te heropenen. Daarnaast vragen Provinciale Staten aan GS om door te gaan met haar inspanningen om massa-ontslagen bij MSD-Organon te voorkomen. Ook doen PS een beroep op het kabinet om alles in het werk te stellen Merck ertoe te bewegen de onderhandelingen te heropenen. Ook Gedeputeerde Staten staan achter de motie en ervaart de motie "als een steun in de rug."


bron:  Provincie Noord Brabant | Auteur: Bericht
Dit bericht is 1607 maal bekeken


Interessante kennis

Merck & Co is de op één na grootste leverancier van medicijnen in wereld. Hun streven is om hun markt uit te breiden naar groeimarkten zoals China, India en Japan. Een uitdaging want de wereldbevolking neemt snel toe!