Het gevoel van Organon

Nieuws

04-03-2011  Plan B behoudt 475 banen

Een dag voor het kort geding tegen MSD komt het bedrijf in­eens met de redding van ongeveer 475 onderzoeksbanen bij Organon in Oss op de proppen. Het zoge­noemde 'Plan B' van locatie-direc­teur Joep Pluymen. Het plan, dat nog verder in detail moet worden uitgewerkt kan, indien succesvol, de drager zijn voor een Life Scien­ces Park in Oss.

Ondernemingsraad (OR) en raad van commissarissen (RvC) van Or­ganon willen er niet op in gaan. "We houden vast aan 'Plan A'", verklaart RvC-voorzitter Paul Brons. "En wat stelt dat Plan B nu helemaal voor. Geen hoogwaar­dige onderzoeksbanen, maar wat technisch-administratieve func­ties. Pas als het om ongeveer 1000 banen gaat willen we praten."

Overigens blijkt uit een ambtelijk bericht, waar het Brabants Dag­blad kennis van heeft, dat het moe­derbedrijf eind januari een over­eenstemming had bereikt met het Japanse Takeda. Daarmee passeer­de het bedrijf de Nederlandse on­derhandelingsdelegatie die nooit op de hoogte is gebracht van ge­sprekken met Takeda. De OR, RvC en vakbonden hebben alleen het Zuid-Afrikaanse Aspen gesproken. Een bedrijf dat nog altijd een groot deel van Organon zou wil­len overnemen.

De beslissing over een Life Scien­ces Park in Oss is overigens aan de Taskforce Life Sciences onder lei­ding van gedeputeerde Lily Jacobs. Volgens Jacobs strijdt de provincie voor behoud van maximale kennis en werkgelegenheid in Oss. "Ons belang is ook een sterke anker voor een open innovatiepark."


bron:  Brabants Dagblad | Auteur: Henk Snijders
Dit bericht is 1661 maal bekeken


Interessante kennis

Merck & Co is de op n na grootste leverancier van medicijnen in wereld. Hun streven is om hun markt uit te breiden naar groeimarkten zoals China, India en Japan. Een uitdaging want de wereldbevolking neemt snel toe!