Het gevoel van Organon

Nieuws

05-03-2011  MSD voortaan 'Medical Social Disaster'

Dominee Jan van Drie (midden) spreekt deelnemers aan de Osse protestmars toe in de Jozefkerk
Protest in Josefkerk
Fotograaf: Peter van Huijkelom
Bron: Brabants Dagblad
Terwijl de rechtszaak te­gen MSD in Amsterdam vrijdag nog in volle gang is, zegt pastoor George Zeegers van de Titus Brandsma­parochie in Oss al te vrezen voor de uitslag. "Ik ben bang dat onze buurman, Organon, in de komen­de maanden met afbraak te maken zal krijgen. Ik doop MSD hierbij dan ook om in Medical Social Dis­aster." Zeegers' uitspraak komt 's mid­dags aan het einde van de protest­tocht die de Raad van Kerken in Oss organiseerde als blijk van soli­dariteit met de MSD-werknemers. Twintig personen posteren zich rond kwart voor twee voor het ge­meentehuis, dominee Jan van Drie geeft als marsleider aanwijzin­gen. "Jij in het midden mis­schien", instrueert hij raadslid Ge­bert Lucassen naar een plek achter het spandoek dat meegaat. Groen-Links'er Lucassen begroet colle­ga-politici, want van alle fracties lo­pen mensen mee. Rond tweeën pakt Van Drie de megafoon. De menigte heeft een wonderbaarlijke vermenigvuldi­ging ondergaan en bestaat dan uit zo'n tweehonderd mensen. "Ik heb er een beetje over ingezeten", biecht de dominee op, "maar jullie hebben meer geloof getoond dan ik." Voorafgegaan door Hertogin Johanna en twee trommelaars van het Sint Sebastiaangilde zet de stoet bij het gemeentehuis zich in beweging, richting Jozefkerk ver­derop. Ze moeten op het voetpad blijven, hebben ze vooraf te horen gekregen; maar Theo Breuring van de Raad van Kerken wijst de rij­baan als parcours aan, waardoor een sliert auto's achter de wandel­aars moet aanschuiven.

Ter hoogte van het MSD-logo op de blauwe wand in de Molenstraat blokkeert de stoet de kruising, ter­wijl de yell 'Organon hoort bij Oss' op aangeven van Van Drie luid klinkt. Ook zijn fluitsignalen niet van de lucht; de SP-fluitjes dieWim van Dorst vooraf heeft uitgedeeld zijn welbesteed. De klokken van de Jozefkerk verwelko­men de gasten; in meer plaatsen worden klokken in werking gezet uit solidariteit met degenen die procederen en protesteren.

Pastoor Zeegers verwelkomt zijn gasten tijdens 'deze trieste bijeen­komst'. Hij steekt de Paaskaars aan ten teken van hoop voor iedere MSD-betrokkene. "Mensen mo­gen nooit zonder hoop zijn, want dat is geen leven." Na hem zegt do­minee Van Drie dat kerken weinig meer kunnen doen dan goed te luisteren 'naar woorden van woe­de, van teleurstelling en van ver­driet'. "De kerk zegt: we hopen niet op wat we zien, maar op wat we niet zien maar misschien toch zal komen."

MSD'er Patrick van Boekel memo­reert dat op hetzelfde moment uit compassie tien kaarsjes als licht­puntjes worden aangestoken door paters van de Abdij Maria Toezicht in Zundert. "Laat het lichtpuntjes zijn voor de mensen die het zo hard nodig hebben." Zijn collega Ans Broers breekt bijna. "Wij vin­den het zo'n aanfluiting wat MSD doet. Het is echt één groot schan­daal."


bron:  Kerkprotest.jpg | Auteur: Henk Verhagen
Dit bericht is 2177 maal bekeken


Interessante kennis

Merck & Co is de op n na grootste leverancier van medicijnen in wereld. Hun streven is om hun markt uit te breiden naar groeimarkten zoals China, India en Japan. Een uitdaging want de wereldbevolking neemt snel toe!