Het gevoel van Organon

Nieuws

07-03-2011  Organon

De juridische strijd over de toekomst van farmabedrijf Organon wordt een interessante test voor de mate waarin het stakeholderdenken opnieuw de boventoon voert in Nederland. De zaak spitst zich toe op het convenant waarin commissarissen (rvc) en ondernemingsraad (or) van Organon met eigenaar Merck & Co hebben afgesproken dat er gezocht wordt naar een alternatief voor sluiting van het laboratorium. Kernzin in de afspraak is, dat er bij een verkoop een balans wordt nagestreefd tussen de verschillende belanghebbenden, zoals werkgelegenheid, kennisbehoud, continuïteit en economische belangen. Or en rvc claimen dat er een bod ligt van een kandidaat-koper dat aan deze eisen voldoet en dat Merck & Co de afspraak gestand moet doen en niet eenzijdig de onderhandelingen had mogen afkappen.

Het Amerikaanse farmabedrijf op zijn beurt zegt nimmer de ultieme zeggenschap over de toekomst van Organon aan de convenantpartijen te hebben overgedragen en dat het bod niet volledig zijn belangen dient. De directie van Organon kiest de kant van de eigenaar en stelt dat het bod gunstig is voor de Nederlandse tak en niet voor de rest van Merck & Co. Zij werkt samen met het concern aan een 'Plan B' met werk voor circa 400 mensen. Dat feit ondergraaft de positie van or en rvc aangezien het slotbod van de koper niet veel meer banen bood. Aan een inhoudelijke toets zal de kortgedingrechter zich in deze zaak liever niet willen wagen, ook al omdat het convenant vermoedelijk multi-interpretabel zijn. De sympathieke tussenoplossing is partijen te vragen toch nog een laatste poging te wagen, gezien het grote belang voor Nederlandse werknemers.

Het is te hopen dat de zaak in een later stadium alsnog naar de Ondernemingskamer gaat. Die kan zich dan buigen over de vraag of het convenant de ultieme beslisbevoegdheid tot koop en verkoop van Merck & Co als eigenaar inperkt. En tevens of belangen van alle stakeholders voldoende zijn meegewogen.


bron:  Financieel Dagblad | Auteur: Van een correpondent
Dit bericht is 1933 maal bekeken


Interessante kennis

Merck & Co is de op één na grootste leverancier van medicijnen in wereld. Hun streven is om hun markt uit te breiden naar groeimarkten zoals China, India en Japan. Een uitdaging want de wereldbevolking neemt snel toe!