Het gevoel van Organon

Nieuws

11-08-2010  OR Organon boos over Limburgse campusclaim

Brabant en het ministerie van EZ denken over de oprichting van een 'science park' in Oss, als de onderzoeksdivisie van Organon in deze gemeente gesloten wordt. Limburg wil dat het geld daarvoor naar een Geleense biotechnologische campus gaat. De SP-statenfractie heeft met verontwaardiging gereageerd op de claim van Limburg op een 'science park'. Ook de ondernemingsraad van Organon in Oss keert zich tegen uitspraken van de Limburgse gedeputeerde Hessels, die vindt dat Brabant beter kan afzien van de oprichting van een nieuwe biotechnologische campus, omdat Limburg die al heeft.

Ongelooflijk dat Limburg probeert werkgelegenheid weg te kapen in Brabant, aldus de SP in een brief aan het college van gedeputeerde staten van Brabant. "Limburg heeft meerdere malen moeten strijden voor behoud van werkgelegenheid of voor vervangende werkgelegenheid. Nu een regio in een andere provincie in de problemen komt, vindt de SP het ongelooflijk dat Limburg deze werkgelegenheid hier wil wegkapen", stelt deze statenfractie.

De werkgelegenheid bij Organon in Oss staat op het spel. Daarom gaan het ministerie van Economische Zaken, de provincie Brabant en de gemeente Oss een campus-idee uitwerken voor Oss. Het moederbedrijf Merck van MSD Organon is bereid te investeren in een 'science park' met laboratoria, biotechbedrijven en opleidingen. Hessels vindt dat onverstandig en ziet liever dat alle energie en geld gestopt worden in de Chemelotcampus bij DSM in Geleen.

"In situaties als deze cirkelen er altijd aasgieren boven je bedrijf", is de eerste reactie van vice-voorzitter Iris van Dinther van de ondernemingsraad van Organon. Maar hij wordt 'niet zenuwachtig' van de geluiden uit Limburg, zolang de politiek in Nederland 'de rug recht houdt en ervoor zorgt dat hier in Oss zo'n park komt'. Het argument van Hessels dat er in Limburg geprofiteerd kan worden van een universiteit, vindt Van Dinther een 'non-argument'. "In de omgeving van Oss liggen ook twee universiteiten."

Van Dinther vindt de opmerkingen vanuit Limburg des te merkwaardiger omdat 'onze ambitie verder gaat'. "Wij willen hier allereerst een volwaardig bedrijf houden."


bron:  Brabants Dagblad | Auteur: Wim Arts
Dit bericht is 1541 maal bekeken


Interessante kennis

Merck & Co is de op één na grootste leverancier van medicijnen in wereld. Hun streven is om hun markt uit te breiden naar groeimarkten zoals China, India en Japan. Een uitdaging want de wereldbevolking neemt snel toe!