Het gevoel van Organon

Nieuws

11-03-2011  Waarheden

De naam van het Zuid-Afrikaanse Aspen werd vorige week in het kort geding over de toekomst van Organon nog altijd verzwegen. Consequent werd deze grote afwe­zige, beursgenoteerde producent van merkloze medicijnen, aange­duid als 'Partij X'. De geheimhoudingsafspraken over de onderhandelingen met Aspen gingen blijkbaar niet over de finan­ciële paragrafen van de biedingen die het bedrijf op Organon heeft gedaan. Veel van die informatie kwam wel op tafel, omdat de juris­ten dat nodig hadden voor de on­derbouwing van hun betoog. Was het bod zo goed dat Merck het vol­gens de vooraf overeengekomen af­spraken nooit had mogen weige­ren; of was het zo slecht dat nie­mand redelijkerwijs van Merck had mogen verwachten ermee akkoord te gaan?

Aanvankelijk berekende Merck dat deze transactie 44 miljoen euro duurder zou uitvallen dan de een­malige kosten voor sluiting van de onderzoeksafdelingen in Oss. Op dat moment lag nog de overname van 80 producten op tafel. Maar de waardebepaling van deze pro­ducten werd steeds meer een strui­kelblok omdat Merck de progno­ses van toekomstige opbrengsten tussentijds veranderde. Zozeer dat het negatieve saldo ten opzichte van sluiting opliep naar 460 mil­joen euro. Aspen probeerde vol­gens de 'Organezen' aan de bezwa­ren tegemoet te komen door het aantal over te nemen producten terug te brengen naar 49 en later naar 22. Volgens Merck was er geen sprake van tegemoetkoming. "Aspen wilde steeds alleen van alles het allerbeste en alle risico's en kosten bij Merck neerleggen."


bron:  Het gevoel van Organon | Auteur: Anita de Haas en Henk Snijders
Dit bericht is 1798 maal bekeken


Interessante kennis

Merck & Co is de op n na grootste leverancier van medicijnen in wereld. Hun streven is om hun markt uit te breiden naar groeimarkten zoals China, India en Japan. Een uitdaging want de wereldbevolking neemt snel toe!