Het gevoel van Organon

Nieuws

11-03-2011  'Wij hopen nog altijd op een mooi einde'

Vreugde gisteren in Oss bij alle partijen die namens het personeel vorige week het kort geding tegen moedercon­cern Merck aanspanden. Raad van Commissarissen, ondernemings­raad en vakbonden zijn blij dat Merck de besprekingen over de voorgestelde overnamekandidaat moet hervatten. Merck en het lo­kaal management van MSD- Orga­non hebben gisteren in een reactie laten weten dat te doen en daar­mee gehoor te geven aan het von­nis van de rechter. De uitkomst van het kort geding betekent nog altijd onzekerheid over de toekomst van Oss, want de rechter bepaalde ook dat Merck niet verplicht kan worden met een verkoop in te stemmen. Volgens Paul Brons, voorzitter van de RvC en ook sprekend namens or en vakbonden, is het goed dat Merck van de rechter uit moet leggen hoe ze de verliezen bij verkoop (464 miljoen euro meer dan bij sluiting) heeft becijferd. "Merck had heel veel kleine producten te koop gezet waarvan de omzetten jaar op jaar omlaag gingen. De ko­per daarentegen liet zien er winst op te kunnen maken, waarop Merck de eigen omzetverwachtin­gen naar boven bij ging stellen. Maar het kan toch niet zo zijn dat je het werk van de koper tot je ei­gen resultaat gaat maken?"

Brons’ advocaat Peter Wakkie stelt dat 'Merck het niet leuk zal vinden die berekeningen nu integraal te moeten overleggen'. "Ze kunnen immers moeilijk stellen maar wat sommetjes te hebben zitten ma­ken want dan brengen ze ook hun eigen management in Oss in verle­genheid." Brons zegt nog steeds 'te hopen op een mooi eindresultaat met een koper die zeer gewillig i'. "Mercks topmannen Clark en later Frazier waren voor de deal in wor­ding. Kennelijk is er in de Raad van Bestuur oppositie gekomen. Het is dus goed dat we nu op­nieuw om de tafel gaan zitten. Ook Merck heeft er uiteindelijk geen belang bij terug te gaan naar de situatie van vorig jaar juli."

Volgens beursanalist Tom Muller van Theodoor Gillissen is het heel moeilijk dit soort zaken te bereke­nen en zullen de cijfers die op ta­fel komen altijd voor discussie zor­gen. "Het zal moeilijk zijn daar uit te komen." Minister van Economische Zaken Maxime Verhagen en gedeputeer­de Lily Jacobs spreken beiden van 'een hoopgevende uitspraak'. "Maar het blijft teleurstellend dat de onderhandelingen tot dusver geen resultaat hebben opgeleverd en de onzekerheid voor het perso­neel voortduurt", aldus Verhagen. De minister stelt in nauw contact te blijven met alle betrokkenen en beschikbaar te zijn voor gesprek­ken als hij daarmee partijen kan helpen. Zowel Verhagen als Jacobs stellen dat behoud van banen en kennis voorop blijft staan.

De reactie van Merck en MSD Or­ganon liet gisteren uren op zich wachten en beperkte zich uiteinde­lijk tot een uitermate korte verkla­ring dat partijen gehoor geven aan het vonnis. Nadat Merck de cijfers op tafel heeft gelegd heeft de AB volgens de rechter een week de tijd om advies uit te brengen. "Daarna zullen Merck en MSD-Or­ganon zich nogmaals over de be­slissing buigen. De rechter heeft benadrukt dat Merck en MSD- Or­ganon na het advies vrij zijn te be­sluiten wat zij het beste achten", al­dus de verklaring.


bron:  Brabantsdagblad | Auteur: Anita de Haas
Dit bericht is 1829 maal bekeken


Interessante kennis

Merck & Co is de op n na grootste leverancier van medicijnen in wereld. Hun streven is om hun markt uit te breiden naar groeimarkten zoals China, India en Japan. Een uitdaging want de wereldbevolking neemt snel toe!