Het gevoel van Organon

Nieuws

15-03-2011  Topman Zuid-Afrikaanse Aspen maakt furore met 'benutten van kansen'

Het Zuid-Afrikaanse farmabedrijf Aspen, dat nog altijd geïnteres­seerd is in de overname van Orga­non, is door de uitspraak van de rechter weer in beeld. Organons moederbedrijf Merck moet verant­woorden waarom het de stekker uit de onderhandelingen heeft ge­trokken. Tegelijkertijd heeft de rechter de Raad van Commissaris­sen, OR en vakbonden (de Advi­siry Body/AB) de gelegenheid ge­geven Merck alsnog over te halen het bod van Aspen (aangeduid als Partij X) te accepteren of anders minstens de onderhandelingen te heropenen. De AB is er nog altijd van overtuigd dat er een goede deal op tafel lag. Voorzitter Paul Brons van de Raad van Commissa­rissen sprak tijdens het kort ge­ding op 4 maart van 'een bevlogen plan dat bij ons allemaal veel en­thousiasme opriep'. Aspen, dat in Europa nu nog alleen vestigingen heeft in Ierland en Duitsland, zou in Oss het Europees hoofdkantoor willen vestigen.

De Zuid-Afrikanen hebben al veel succesvolle overnames achter de rug. In diverse Zuid-Afrikaanse pu­blicaties wordt Stephen Saad, op­richter en topman van het farma­bedrijf, geroemd om zijn kennis van lokale markten en de wijze waarop hij noodlijdende bedrijven weer winstgevend maakt: 'Zijn oog voor kansen en mogelijkhe­den waar anderen niets in zien is bijna legendarisch. Als hij die ken­nis in een flesje zou kunnen botte­len, zou hij er miljoenen mee ver­dienen'.

Tien jaar geleden richtte Saas As­pen op en nu is het beursgenoteer­de bedrijf ruim 3,5 miljard waard en de grootste geneesmiddelenpro­ducent van Afrika. Aspen houdt zich vooral bezig met generieke ge­neesmiddelen ofwel geneesmidde­len waarvan de patenten zijn verlo­pen. Daarnaast is het bedrijf in staat geweest patenten over te ne­men van andere farmabedrijven. Het bedrijf verkoopt inmiddels in meer dan 100 landen, maar meer dan de helft van de omzet (totaal rond de miljard euro) haalt Aspen uit het thuisland Zuid-Afrika. Een op de vijf voorgeschreven medicij­nen komt van Aspen. De verhou­dingen zijn overigens snel aan het verschuiven, want vorig jaar kocht het bedrijf voor 600 miljoen euro een deel van het Australische far­mabedrijf Sigma. De focus op groei is daarnaast vooral gericht op Azië en Latijns-Amerika, waar de veel goedkopere merkloze medicij­nen vanzelfsprekender zijn dan in deWesterse wereld.

Grote internationale bekendheid verwierf Aspen in 2001 toen het als 's wereld eerste farmaceutische bedrijf een vrijwillige licentie kreeg van het Britse GlaxoSmith-Kline op de productie van aidsrem­mers. Een baanbrekende stap die aidsremmers betaalbaar maakten voor de arme, met hiv besmette, wereldpopulatie. In Afrika alleen al meer dan 500.000 patiënten. Na de eerste licentie volgden er meer en inmiddels beschikt het bedrijf over een van de grootste productie­faciliteiten voor aidsremmers in de wereld. ‘Dankzij het succes van de onderneming' is het bedrijf vol­gens topman Saad ook in staat maatschappelijk ondernemer­schap te tonen in de oprichting van klinieken en het bieden van onderwijsfaciliteiten voor de loka­le beroepsbevolking.

Voor producenten van generieke geneesmiddelen breken gouden tij­den aan, omdat de komende jaren 18 van 's werelds 20 bestverkochte medicijnen hun patent verliezen. Alleen al in Amerika gaat dat om een omzet van ruim 50 miljard.

Voor alle grote farmabedrijven als Merck reden om fors in de kosten te snijden. Niets voor niets is er een tendens gaande dat merkfabri­kanten ook in de productie van ge­nerieke geneesmiddelen gaan. An­dersom ook: generieke fabrikanten die met eigen onderzoekers nieu­we medicijnen en/of innovaties willen ontwikkelen, zoals Aspen.

Organon biedt het bedrijf de com­binatie van onderzoek en medi­cijnproductie. Overigens blijft in al­le opties MSD/ Merck de grootste eigenaar in Oss met ruim 1400 mensen in de biotechnologische productiefaciliteiten. Daar maken ze op basis van celkweek de nieuw­ste generatie medicijnen.


bron:  Brabants Dagblad | Auteur: Anita de Haas
Dit bericht is 1888 maal bekeken


Interessante kennis

Merck & Co is de op n na grootste leverancier van medicijnen in wereld. Hun streven is om hun markt uit te breiden naar groeimarkten zoals China, India en Japan. Een uitdaging want de wereldbevolking neemt snel toe!